Röportaj
Doç. Dr. Hayati Yılmaz ile Özel Röportaj

Sakarya Üniversitesi Hadis Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Hayati Yılmaz hocamızla, muhabirimiz Rabia Bulut’un…

Twitter
Katılım Bülteni@katilimbulteni
206 Following 2.1K Followers
Kitap Tanıtımı: Seyyid Kutup / İslam’da Sosyal Adalet https://t.co/JGu2rqbo3L https://t.co/oF6fvD9ukO
Geçmişi Aydınlatanlarda Bugün: Ömer Bin Abdülaziz https://t.co/TvITBuEDiT
Türkiye Finans Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi Alımı Yapacak https://t.co/Isa3Ml8t6g https://t.co/eAMaolFsph
31.03.2020 tarihi itibariyle karşılaştırmalı bankacılık verileri : https://t.co/LdWekhXARd
Kuveyt Türk, Esnaf Kart’ın Kâr Oranını 0.81’e Düşürdü!

Kuveyt Türk, esnaf ve sanatkârların ihtiyaçlarını esnek şekilde ve uzun vadede finanse edebilmelerine imkan sunan Esnaf Kart’ın kâr oranını 0.81’e düşürdü Farklı sektörlerde hizmet veren KOBİ ve esnaflar için geliştirdiği özel kartlarla işletmelere destek olan Kuveyt Türk, esnaf ve sanatkârların ihtiyaçlarını esnek…

Kitap Tanıtımı: Seyyid Kutup / İslam’da Sosyal Adalet

Kitap tanıtımlarımıza bugün Seyyid Kutup’un İslam’da Sosyal Adalet adlı çalışmasıyla devam ediyoruz Bu dinde inanılan bir gerçek vardır: İnsanlar “Allah’tan başka hiçbir ilah bulunmadığına” yani “Allah’tan başkasının hakimiyet yetkisi olmadığına” şehadet etmeden, bu dinin insanların kalbinde “akide” olarak, pratik hayatta…

Geçmişi Aydınlatanlarda Bugün: Ömer Bin Abdülaziz

Emevi halîfelerinin sekizincisi olan Ömer Bin Abdilaziz (717-720), adil, Hak’tan korkan, mü’min, salih ve alim bir devlet adamı olmasıyla yeni bir asr-ı saadet devrine girilmiştir. 61’de (680) Medine’de doğdu. Babası Mısır Valisi Abdülazîz b. Mervân, annesi Hz. Ömer’in torunu Ümmü Âsım’dır.…

Türkiye Finans Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi Alımı Yapacak

Türkiye Finans, yayınladığı banka iş ilanlarında Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi alımı yapacağını bildirdi Türkiye Finans tarafından açılan Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi pozisyonuna başvuru yapacak kişilerin sahip olması gereken özellikler ise şu şekilde belirtildi: Ön lisans / Lisans mezunu veya üniversitede…

Geçmişi Aydınlatanlarda Bugün: İbn Teymiyye

10 Rebîülevvel 661’de (22 Ocak 1263) Harran’da doğdu. Mensubu bulunduğu İbn Teymiyye ailesinin ve bilhassa dedesi Mecdüddin İbn Teymiyye ile onun amcası Fahreddin İbn Teymiyye’nin bölgede Hanbelî mezhebinin gelişimine önemli katkıları olmuştur. Babası Abdülhalîm aile geleneğini Harran’da devam ettiren bir…

Kitap Tanıtımı: Seyyid Kutup / Faiz Ayetinin Tefsiri

Kitap tanıtımlarımıza bugün Seyyid Kutup’un Faiz Ayetinin Tefsiri adlı çalışmasıyla devam ediyoruz Bir Müslüman, faizin kaçınılmaz olduğuna ve bu devirde onsuz bir ekonomik düzenin yürüyemeyeceğine inanıyorsa bu onun, bu konularda hiçbir bilgisi olmadığını açığa çıkarır. Bu düşünce baştanbaşa sakat ve yanlıştır. Bu…

Geçmişi Aydınlatanlarda Bugün: İmam Eşari

Ehl-i sünnetin iki itikad imamından biridir. İsmi, Ali bin İsmail’dir. Künyesi, Ebu’l-Hasen’dir. 260 veya 266 (m. 879) senesinde Basra’da doğdu. 324 veya 330 (m. 941) da Bağdat’ta vefat etti. Basra kapısı ile Kerh arasındaki kabristana defnedildi. Soyu, Eshab-ı kiramdan büyük…

Kitap Tanıtımı: Sabri Orman / Gazali, Adalet ve Sosyal Adalet

Kitap tanıtımlarımıza bugün Sabri Orman’ın  Gazali, Adalet ve Sosyal Adalet adlı çalışmasıyla devam ediyoruz İnsan davranışlarında ve onların ahlaki olarak değerlendirilmesinde sosyal olana öncelik verilmesi veya sosyalin öncelenmesi gerekliliğini esas alan çalışma, Gazalî düşüncesinin daha önce hiç gündeme gelmemiş bir…

Kitap Tanıtımı: S. M. Hasanuzzaman / İslam İktisadının Fıkhi İlkeleri

Kitap tanıtımlarımıza bugün S. M. Hasanuzzaman’ın İslam İktisadının Fıkhi İlkeleri adlı çalışmasıyla devam ediyoruz Şer’î hukuk kuralları, açık bir şekilde belirlenmiş hükümler bütünü ile meşhur fakihlerin herhangi bir fiil, kurum ya da politikanın İslam’a uygunluğunu belirlemek için Kur’an ve sünnetten…

Geçmişi Aydınlatanlarda Bugün: İmam Matüridi

Ehl-i sünnetin iki itikad imamından birincisidir. İsmi, Muhammed bin Muhammed Matüridi’dir. Künyesi, Ebu Mensur’dur. Doğum yeri Semerkand’ın Matürid nahiyesidir. Hicri 333 (m. 944) yılında Semerkand’da vefat etti. İmam-ı Matüridi, imam-ı a’zam Ebu Hanife’nin naklen bildirdiği ve yazdığı Ehl-i sünnet itikadının,…

Röportaj
Doç. Dr. Hayati Yılmaz ile Özel Röportaj

Sakarya Üniversitesi Hadis Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Hayati Yılmaz hocamızla, muhabirimiz Rabia Bulut’un takipçilerimiz için gerçekleştirdiği röportajı istifadenize sunarız… Hocam, hadis nedir? Sorusuyla başlayalım. Bize hadisi ve hadislerin kayıt altına alınması sürecini bu dönemde çıkan zorlukları, ilk kayıtları…