10. İslam İktisadı Atölyesi: İktisadi Krizler ve İslam İktisadı

10.İslam İktisadı Atölyesi”İktisadi Krizler ve İslam İktisadı” Temasıyla Gerçekleştiriliyor

İslam İktisadı Araştırma Merkezi’nin (İKAM) düzenlediği 10. İslam İktisadı Atölyesi, 14-16 Ekim 2022 tarihlerinde “İktisadi Krizler ve İslam İktisadı” başlığı ile İstanbul’da gerçekleştirilecektir. Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD) ve İstanbul Üniversitesi İslam İktisadı ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi (İSİFAM) iş birliğinde gerçekleştirilecek olan atölyede bu sene “İktisadi Krizler ve İslam İktisadı” konusu ile ilgili tebliğlere yer verilecektir.

İktisadi krizler, en temel iktisadi meselelerden biridir. İktisadi krizleri ortaya çıkaran nedenlerin çokluğu ve bu nedenlerin çok yönlülüğü krizlerin önceden tahmin edilememesi gibi bir sorunu ortaya çıkarmaktadır. Bu neden çokluğu ve krizlerin kompleks yapısı, çözümlere yönelik istenilen sonuçların elde edilmesini zorlaştırmaktadır. İstenilen sonuçların elde edilememesi beraberinde krizlerin daha da derinleşmesine yol açmaktadır. Bu açılardan iktisadi krizlerin ortaya çıkış nedenlerini anlamak, bunlara dair yapısal çözümler ve stratejiler geliştirmek ve bunların oluş sıklıklarını asgariye indirmek en önemli gündem maddelerine dönüşmektedir.

Program İktisadi Krizler ve İslam İktisadı temasıyla  , 14-16 Ekim tarihlerinde İstanbul Üniversitesi’nde  gerçekleşecektir .

Başvuru için tıklayınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir