Sosyal Finans Zirvesi Düzenleniyor

Sosyal Finans Zirvesi; sektörün bir mevzuata sahip olmasına, daha kurumsal ve şeffaf icra edilmesine sözcülük yapmayı hedefliyor. Ve Birlikte Tasarruf Finansmanı anlayışını; insan merkezli finans kaynağı, borçlanarak değil kendi varlıklarımızla yatırım, davranışsal finans, üretim, girişimcilik, kalkınma, teknoloji, inovasyon kavramlarıyla buluşturup, bütünün hayrına tasarruf seferberliği başlatmayı amaçlıyor

Sosyal Finans Zirvesi

Mevcut finansal kaynaklara neredeyse hiç erişemeyen alt ve orta gelir gruplarının ve ilgili kaynaklara erişebilse dahi maliyetine katlanmak istemeyen orta ve üst gelir gruplarının, borçlanarak değil, birlikte tasarruf finansı yöntemiyle; ev, araç vb. ihtiyaçlarının, daha düşük bir maliyetle karşılanması amacıyla hayata geçirilen insan merkezli finans yaklaşımıyla icra edilen finans faaliyetleridir…

Sosyal Finans aynı zamanda, geleneksel finansman yöntemlerinin kitleleri kapsamakta yetersiz kalması ve nüfusun büyük kısmını finansman erişiminden yoksun bırakması sonucu, ihtiyaca dair oluşan “Tasarruf Finans” modelinin nasıl işlediğini; ülkelerin, toplumların kalkınmasında nasıl rol oynadığını ve oynayabileceğini, modelin toplumsal kalkınmayı teşvik edici rolünü ifade etmektedir.

Sosyal Finans Zirvesi’nin hedefi nedir?

SFZ2020’nin temel hedefi; bireysel, toplumsal ve ulusal kalkınma odaklı, İnsan Merkezli Finans Uygulamaları içerikli, Türkiye’nin ve dünyanın ilk ulusal ve uluslararası Tasarruf Finansı organizasyonunu gerçekleştirmektir. Zirvede, Türkiye’nin kalkınma politikalarının, “TASARRUF” odağı üzerinden irdelenerek, oluşacak önemli çıkarımların karar vericilere ve tüm kamuoyuna ulaştırılması amaçlanmaktadır.

Sosyal Finans Zirvesi’nin içeriği ve akışı nedir?

“Birlikte Tasarruf Finansı” yönteminin; birlik, dirlik, ulusal ekonomik dinamizm döngüsü oluşturma amaçlı girişimlerin, gelişimlerin sağlayıcısı ya da tamamlayıcısı olarak konumlandırılan zirvede; “öz varlıklarla yatırım”, “girişimcilik”, “inovasyon”, “teknoloji” ilintili perspektiflerin konuşulduğu oturumlar gerçekleştirilecek.

Tasarruf bağlamı ile doğrudan ve dolaylı ilgili alanlardan ve sektörlerden, dev şirketlerin CEO ve yöneticileri ile siyaset dünyasından önemli isimler konuşmacı olarak ağırlanır.

Bu bağlamda, alt gelir grubu ailelerin ev sahibi olmasından; sıradan bir vatandaşın nitelikli bir girişime ortaklığına kadar farklı vakalar, hikâyeler, süreçler ve sonuçlar üzerine durulur. Ekonominin görünmeyen kahramanlarının sabır, emek ve onur dolu yaşam hikâyeleri irdelenir. Sosyal Finans yaklaşımı ve Birlikte Tasarruf Finansı bilincinin, Türkiye’yi şekillendirecek sosyal, kültürel, ekonomik unsurları ele alınarak sıra dışı başarılar ödüllendirilir.

Tasarruf Finans Platformu

TFP, ‘Sosyal Finans’ olarak tanımladığı kişisel tasarrufların kitlesel bir fon olarak yönetilerek ülke ekonomisine kazandırılması süreçlerini, hukuk ve ekonomi bağlamında desteklemek için kurulmuş, kâr amacı gütmeyen bir girişimdir.

Temel görevi, kolektif / birlikte tasarruf finansı yöntemi ile çalışan organizasyonların kurumsallaşmasını sağlamaktır.  Nitekim TFT’nin varlık nedeni; sektöre regülasyon getirerek sürdürülebilir bir sektörel büyüme oluşturmaktır.

Bu amaçla, sektör çatısı altında yer alan kuruluşlara (halkın ev, araç vb. ihtiyaçlarını düşük maliyetlerle karşılayan) meşruiyet kazandırması, çalışmalarındaki şeffaflığın artırılması, standardizasyon sürecinin ivme kazanması vb. konulara odaklanır.

Program Akışı Şöyle;

10 Mart Salı 2020 ׀ The Ritz-Carlton İstanbul, Balo Salonu

09:00   Kayıt ve İkram

10:00   Açılış Konuşması

Murat Çiftçi – Birevim Yönetim Kurulu Başkanı, Tasarruf Finans Platformu Lideri

10:10   CEO Oturumu

Cemal Kişmir – BNP Paribas Cardif Sigorta Türkiye CEO’su

Erol Öztürkoğlu – Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. CEO’su, Emeklilik Gözetim Merkezi Başkan Vekili

Ozan Bayülgen – Bain & Company İstanbul Ortağı, FODER Üyesi

Rıza Erkanlı – Erkanlı Grup Yönetim Kurulu Başkanı

10:50   Konut 2020

Altan Elmas – KONUTDER Başkanı

Prof. Dr. Gürsel Öngören – GYODER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Moderatör: Kürşat Köz – Birtep Genel

11:20   “Ben Kimim?” Karar Verme Üzerine…

Ü. Barış Urhan – TÜSİAD Ankara Daimi Temsilci V.

11:40   Finansal Okur Yazarlık ve Tasarruf Oturumu

Canan Akmanoğlu Bayrak – Psikolojik Danışman ve manibux’ın Kurucusu

Dr. İlknur Üner – FODER Yönetim Kurulu Üyesi

12:00   Kahve Arası

12:10   Konutta Sürdürülebilir Finansman

Christian König – Almanya Tasarruf Sandıkları Birliği Başkanı

12:30   Osmanlı’dan Günümüze Tasarruf Kültürü ve Anlayışı

Prof. Dr. İlber Ortaylı

Moderatör: Levent Erden

12:50   Ekonomik Konut Finansmanı

Mark Weinrich – Uluslararası Konut Finansmanı Birliği Genel Sekreteri

13:10   Kapanış

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir