AAOIFI, Üç Yeni Standart Yayınladı

AAOIFI, endüstriye yönelik üç nihai yönetişim standardı yayınladı

İslami Finansal Kurumlar Muhasebe ve Denetim Kuruluşu’nun (AAOIFI) Yönetim ve Etik Kurulu (AGEB), AAOIFI Yönetim Standardı kapsamında GS 10 “İslami Finansal Kurumlar için Şer’i Uygunluk ve Güven Değerleri”, GS 11 “İslami Finansal Kurumlar İçin İç Şer’i Denetim” ve GS 12 “Sukuk Yönetişimi”olarak üç nihai standart yayınlamıştır.

2018 yılında projeler başlatılmış ve ön çalışma ve danışma notlarının hazırlanmasından endüstri geri bildirimi için maruziyet taslağının çıkarılmasına kadar çeşitli standart geliştirme süreci aşamaları tamamlanmıştır. Standartlar, çeşitli kamuya açık duruşmalarda tartışılmıştır. AGEB tarafından duruşmalarda ve yazılı olarak alınan yorumlar görüşülerek kurul sekreterliğine standartların kesinleştirilmesi ve yayımlanması için yöneltilmiştir.

Kamusal duruşma sürecinin bir parçası olarak, “Şer’i Uyum ve Güven Değerleri” standardı sekiz ülkede sunuldu: Bahreyn, Pakistan, BAE, Suudi Arabistan, Sudan, Umman, Malezya ve Türkiye. Standardın amacı, Şer’i yönetişim ve güven derecelendirmelerinde ilke temelli bir rehberlik sunmaktır. İslami Finansal Kurumlar (IFI) ile ilgili olarak paydaşlara, Şer’i uyuma, yönetişime ve güvene dayalı sorumluluklara bağlılık konusunda bağımsız ve karşılaştırılabilir değerlendirmeye dayalı derecelendirme (veya puanlama) sağlar.

AAOIFI GS 11 “İslami Finansal Kurumlar İçin İç Şer’i Denetim” standardıdır.Bu standart, 1999 yılında yayınlanan GS 3 “İç Şer’i İnceleme” standardı üzerine kurulmuştur. Buna göre GS 11, GS 3’ün yerini almayı hedeflemektedir. Revize edilmiş iç Şer’i denetim standardı, Malezya, Bahreyn ve Pakistan olmak üzere üç ülkedeki IFI’lerde iç Şer’i denetim konusunda iyileştirilmiş rehberlik sağlamakta ve temel prosedürlere ilişkin mesleki gerekliliklerin yanı sıra iç Şer’i denetim için dokümantasyon ve raporlama, uyum, kalite kontrol ve etik gereklilikler, hedefler ve organizasyon yapısını öngörmektedir.

Öte yandan AAOIFI GS 12 “Sukuk Yönetişimi” standardı, son yirmi yılda sahadaki değişikliklere paralel olarak 2015 yılında AAOIFI tarafından Sukuk standartlarını geliştirmek ve revize etmek amacıyla başlatılan kapsamlı bir Sukuk projesinin bir parçasıdır. Sukuk ihraç, yönetim ve yatırım sırasında yönetim ve vade / fesih aşamaları için kapsamlı bir çerçeve belirleyerek, dünya çapında IFI’lere ve şirketlere Sukuk yönetişimi hakkında ayrıntılı yönergeler sunmaktadır. Bu standart İngiltere, Fas, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan olmak üzere beş ülkede sunulmuştur.

AGEB Başkanı Dr. Ishrat Husain tüm yönetim kurulu üyelerine muazzam çabaları için teşekkür etti. “Bu standartların endüstri uygulamalarını uyumlu hale getirmesi ve yönetişim uygulamalarını iyileştirmesi bekleniyor. AGEB’in geçtiğimiz yıl boyunca sürdürdüğü performansa vurgu yapmak ve tüm yönetim kurulu üyelerine olağanüstü katkılarından dolayı teşekkür etmek istiyorum.” dedi. Ayrıca Sayın Mustafa Ansari ve sekreteryanın diğer üyelerine sürekli destekleri için teşekkür etti.

AGEB Genel Başkan Yardımcısı Şeyh Esam İshaq, “Kilit alanları kapsayan ve küresel İslami finans endüstrisinin daha iyi standartlaştırılmasına ve uyumlaştırılmasına katkıda bulunacaklarını umduğumuz bu standartları düzenlemekten memnuniyet duyuyoruz. Ayrıca, bunların en iyi uygulamalara uygun olduğundan ve küresel olarak endüstrinin daha sağlıklı büyümesini destekleyeceğinden eminiz.” dedi. 

AAOIFI Genel Sekreteri Ömer Mustafa Ansari şunları söyledi: “AAOIFI ve mütevelli heyeti adına AGEB üyelerine (2015-2019) destekleri, çabaları ve değerli katkıları için teşekkür ediyoruz. Üç standart geliştirme sürecinin kamu istişare aşamasının bir parçası olarak on bir ülkede on altı kamuya açık duruşma yapıldı. Bu standartların, kamu ve paydaşların İslami finans endüstrisine olan güvenlerini artırması bekleniyor.” dedi.

Üç standarda erişmek için tıklayınız: http://bit.ly/2N5TuqS

 

Kaynak: AAOIFI

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir