GÜNCEL

Açık Bankacılık İçin Yeni Bir Adım Daha Atıldı

Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu tarafından hazırlanan ve 15 Mart 2020, Pazar günü Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni yönetmelik ile Türkiye’de “Açık Bankacılık” için yeni bir adım daha atıldı

“BANKALARIN BİLGİ SİSTEMLERİ VE ELEKTRONİK BANKACILIK HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK” başlığı ile yayımlanan yeni yönetmelik, 1 Temmuz 2020’de yürürlüğe girecek.

Yayımlanan yönetmeliğin ilk maddesinde amacı; ‘bankaların faaliyetlerinin ifasında kullandıkları bilgi sistemlerinin yönetimi ile elektronik bankacılık hizmetlerinin sunulmasında ve bunlara ilişkin risklerin yönetiminde esas alınacak asgari usul ve esaslar ile tesis edilmesi gereken bilgi sistemleri kontrollerini düzenlemek‘ olarak tanımlanıyor.

Yönetmelik tanımları bölümünde ise “Açık Bankacılık” tanımına yer verilerek; “Müşterilerin ya da müşteriler adına hareket eden tarafların API, web servis, dosya transfer protokolü gibi yöntemlerle bankanın sunduğu finansal servislere uzaktan erişerek bankacılık işlemlerini gerçekleştirebildikleri veya gerçekleştirilmesi için bankaya talimat verebildikleri elektronik dağıtım kanalı” olarak ifade ediliyor.

Yayımlanan bu yönetmeliğin, Avrupa Birliğin’de yayımlanan PSD2 ile kıyaslamak doğru olmayacaktır zira Açık Bankacılık için zemin hazırlamaya yönelik ve daha çok teknik sistemlerin gereksinimleri ve sınırlamaları ile alakalı düzenlemler içeriyor.

Açık Bankacılık kavramı nasıl doğdu?

Açık Bankacılık kavramının doğuşu, İngiltere hükümetinin Birleşik Krallık’taki finans ve bankacılık sektöründe reform yaratmak ihtiyacı ile başladı. Finans ve bankacılık sektörünü daha iyi bir konuma taşıma ve rekabeti artırma hedefinin arkasındaki motivasyon ise yeni finansal ürün ve hizmetleri tasarlayarak müşterilere daha fazla seçenek sunacak finansal hizmet sağlayıcılarının pazara dahil edilmesi üzerine kuruluydu.

İngiltere hükümetinin müşteri deneyimlerini iyileştirmek adına mevcut regülasyonlarda gittiği bir dizi güncelleme sırasındaki düzenlemelerden biri de Açık Bankacılık oldu ve dokuz özel büyük banka, Açık Bankacılık Uygulama Kurumu (OBIE-Open Banking Implementation Entity) bünyesinde faaliyete başladı.

Birleşik Krallık’taki bu düzenlemenin Avrupa Birliği’ndeki muadili Ödeme Hizmetleri Direktifi 2 (PSD2- Payment Services Directive 2) olarak bilinen yönergeydi ve yönerge bankacılık verilerini üçüncü parti kurumlara açmak için tasarlanmış bir programın başlangıcıydı.

Açık Bankacılık nedir?

Açık Bankacılık; üçüncü parti kurumların, müşterilerin finansal bilgilerine erişebildiği güvenli bir bankacılık modelini temsil ediyor.

Daha geniş tanımıyla ise Açık Bankacılık; bankalar tarafından kayıt altına alınan, düzenli fatura ödemeleri, harcama bilgileri, kullanılan krediler gibi müşteri finansal bilgilerinin, müşteriler tarafından verilecek izinler doğrultusunda üçüncü parti kurumların kullanımına açılarak, müşteri yararına birçok hizmet sunulması anlamına geliyor.

Bu hizmetler, müşterilerin finansal ürün ve hizmetler arasında karşılaştırma yapabilmesine, birçok bankada hesabı olan kişilerin birden fazla uygulamaya giriş yapmak yerine tek bir uygulama üzerinden tüm finansal bilgilerine erişebilmesine ve yapılan kredi başvurularının da daha hızlı sonuçlanabilmesine olanak sağlıyor.

Bir örnek ile konuyu somutlaştıralım: İki farklı bankada hesabınızın olduğunu varsayalım. Günümüz koşullarında hesaplarınızı yönetmek için her birine ayrı ayrı zaman ayırmanız gerekiyor. Açık Bankacılık modeli ise tüm hesaplarınızı tek bir yerde konsolide ediyor ve hesaplarınızın yönetimini çok daha kolay bir hale getiriyor. Üstelik, sizin ve diğer banka müşterilerinin izni doğrultusunda bankalar finansal bilgilerini, müşterinin beklentilerine daha iyi cevap verecek akıllı ürünler ve hizmetler oluşturmak için de kullanılabiliyor.

Kaynak: Fintech İstanbul

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir