Albaraka Türk Bedelli Sermaye Artırımı Katılımı Ayrıntıları Belli Oldu!

Albaraka Türk yapacağı bedelli sermaye artırımı için rüçhan hakkı kullanım tarihi ve fiyatlandırma ayrıntılarını Kamuoyu Aydınlatma Platformu (Kap) üzerinden duyurdu

Açıklamaya göre Albaraka Türk bedelli sermaye artırım tarihi için süreç 9 Aralık 2019 tarihinde başlayacak.

BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMINA KATILIM TUTARI HİSSE BAŞI 1 TL OLACAK

Albaraka Türk Kap açıklaması ile ayrıntılarını paylaştığı bedelli sermaye artırımı hak kullanımı açıklamasında, 1 TL nominal değere sahip pay için 1 TL fiyatlandırma uygulanacağını belirtti. Yapılan açıklama ardından portföylerinde ALBRK hisse bulunan yatırımcılar, ALBRK bedelli sermaye artırımına katılabilmek için her bir adet hisse için hesaplarında 0,50 TL bulundurmaları yeterli olacak.

ALBRK BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMINDA RÜÇHAN HAKKI SON KULLANIM TARİHİ 23 ARALIK!

Portföylerinde ALBRK hisse bulunan Borsa yatırımcıları, bedelli sermaye artırımına katılmama kararlarını aracı kurumlarına 23 Aralık 2019 tarihine kadar bildirmek zorundalar. Bu tarihe kadar bildirim yapılmaması halinde, portföyünde Albaraka Türk hisse ve hesabında para bulunan tüm yatırımcılar rüçhan haklarını kullanabilecekler.

ALBARAKA TÜRK RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI HAKKINDA KAP AÇIKLAMASI 

Şirket, yatırımcılarına bedelli sermaye artırımı katılım tarih ve fiyatlandırma ayrıntılarını şu şekilde duyurdu: “Bankamız ödenmiş sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle 450.000.000 TL artırılarak 900.000.000 TL’den 1.350.000.000 TL’ye çıkarılması kapsamında, pay sahiplerimizin sahip oldukları payların %50’si oranında yeni pay alma hakları bulunmaktadır. – Yeni pay alma hakları izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak, 09.12.2019 ile 23.12.2019 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılacaktır.

– Yeni pay alma hakları, 1 TL nominal değerli her bir pay için 1 TL fiyattan kullandırılacaktır.

– Sermaye artırımına ilişkin izahname, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nun www.kap.org.tr, www.albarakaturk.com.tr ve Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin www.denizyatirim.com adreslerindeki internet sitelerinde yayınlanmıştır.

– Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan paylar tasarruf sahiplerine satış duyurusunda ilan edilecek tarihlerde; 2 (iki) işgünü süreyle yeni pay alma fiyatından aşağı olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasasında oluşacak fiyattan halka arz edilecektir.

 

Kaynak: Banka Gazetesi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir