Albaraka Türk Çok Sayıda Tecrübeli/Tecrübesiz Personel Alacak

Albaraka Türk, Teftiş Başkanlığında görevlendirmek üzere çok sayıda personel alımı yapacağını duyurdu

Faizsiz bankacılık denilince akla ilk gelen bankalardan biri olan Albaraka Türk, kariyer sitesinde yayımladığı pozisyonlarına uygun personel arayışı içinde. Genel olarak üniversite mezunu personel arayan banka çoğu ilanda tecrübe şartı aramadığını bildirdi.

Albaraka Türk 

Albaraka Türk Katılım Bankası, Türkiye’de faizsiz bankacılığa öncülük ederek 1984’te kuruldu ve 1985’te aktif olarak hizmet vermeye başladı. Ortadoğu’nun güçlü sermaye gruplarından olan Albaraka Bankacılık Grubu (ABG), İslam Kalkınma Bankası (IDB) ile Türk ekonomisine yarım yüzyıldan fazla hizmet veren yerli bir sanayi grubunun öncülüğünde kurulan bir katılım bankası olarak, Türkiye’deki faaliyetlerini 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’na uygun olarak sürdürmekte.

30.06.2019 tarihi itibariyle ortaklık yapısında; yabancı ortakların payı %65,99, yerli ortakların payı %8,77, halka açık olan pay ise %25,23’tür.

Genel Nitelikler ve İş Tanımı

Uluslararası bankacılık grubu olan Albaraka Banking Group’un Türkiye iştiraki olanAlbaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda görevlendirmek üzere;

Üniversitelerin örgün eğitim veren İktisadi ve İdari Bilimler, Siyasal Bilgiler, İktisat ve İşletme Fakültelerinin dört yıllık bölümleriyle, İşletme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, bölümlerinden mezun olan ya da bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun,
Çok iyi derecede İngilizce bilen,
Faizsiz bankacılık alanında çalışmaya istekli,
Herhangi bir kuruma karşı hizmet akdi veya sorumluluğu bulunmayan,
Sağlık durumu, Türkiye’nin her tarafında görev almaya ve teftiş görevinin gerektirdiği seyahatlere elverişli olan,
İnsan ilişkilerinde başarılı, iletişim becerisi ve iç motivasyonu yüksek,
Analitik düşünme yeteneğine sahip
Detaylara önem veren,
01/01/1994 tarihinden sonra doğmuş olan,
İstanbul’da ikamet edebilecek,
“Müfettiş Yardımcısı” adayları aranmaktadır.

İş Tanımı

Teftiş Kurulu Başkanlığı; Bankanın faaliyetlerinin ilgili mevzuat ile Banka içi strateji, politika, ilke ve hedefler doğrultusunda yürütüldüğünün kontrolünün yapılması, denetlenmesi ve raporlanması ile iç kontrol ve risk yönetimi sistemlerinin etkinliği ve yeterliliği noktasında Üst Yönetime güvence sağlamak amacıyla şubelerde, genel müdürlük birimlerinde ve Bankanın denetimi altındaki kuruluş ve işletmelerde teftiş, inceleme ve soruşturma yapmaktır.

Notlar:

1.Başvurusu uygun bulunan adaylar İstanbul’da yapılacak olan; Sayısal-Sözel Yetenek, Alan Bilgisi (İşletme, Hukuk, Muhasebe, Bankacılık, Finans), Kompozisyon ve İngilizce sınavlarına davet edilecektir.

2. Daha önce Banka tarafından yapılan işe alım süreçlerinin mülakat aşamasında başarısız olan adayların başvuruları değerlendirilmeyecektir.

Kaynak: Kamu İlanları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir