Albaraka Türk, Yönetim ve Organizasyonel Yapısında Değişikliğe Gitti

Albaraka Türk’ün satıştan sorumlu genel müdür yardımcılığına bankanın pazarlamadan sorumlu genel müdür yardımcısı Hasan Altundağ, pazarlamadan sorumlu genel müdür yardımcılığı kadrosuna ise yine bankada genel müdür danışmanı olarak görev yapan Mehmet Fatih Yorulmaz atandı

Bankanın organizasyonel yapısında da şu değişikliklere gidildi:

“1. Mevcut durumda Ödeme Sistemleri Operasyon Müdürlüğü altında bir servis olarak yapılanmış olan Çağrı Merkezi’nin ayrılarak, Çağrı Merkezi Müdürlüğü olarak ihdasına,

2. Çağrı Merkezi Müdürlüğü, Pazarlama işkolu altında bulunan Dijital Kanallar ve Ödeme Sistemleri Geliştirme Müdürlüğü ve Ödeme Sistemleri Operasyon Müdürlüğü’nün doğrudan Genel Müdüre bağlı olarak faaliyet gösterecek ve ismi Genel Müdürlük tarafından belirlenecek ayrı bir işkolu altında yapılandırılmasına,

3. Doğrudan Genel Müdüre bağlı olarak faaliyet gösterecek Ombudsmanlık yapısının kurulmasına, bu yapının görev tanımının detaylandırılması ve Ombudsmanlığa bağlı faaliyet gösterecek servislerin organize edilmesi ile ilgili hususlarda Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine,

4. Stratejik Planlama Müdürlüğü ile Başekonomistlik’in birleştirilerek, Stratejik Planlama ve Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü isminde, doğrudan Genel Müdüre bağlı olarak faaliyet gösterecek yeni bir müdürlüğün ihdas edilmesine,

5. İnşaat ve Emlak Müdürlüğü ile İdari İşler Müdürlüğü’nün birleştirilerek, İdari İşler ve Satın Alma Müdürlüğü isminde hali hazırda yukarıda zikredilen iki müdürlüğün bağlı bulunduğu iş kolu altında faaliyet göstermeye devam edecek yeni bir müdürlük ihdas edilmesine;

6. Yatırım Projeleri Müdürlüğü’nün Kredi Risklerinden sorumlu Genel Müdür Başyardımcısı’na bağlanmasına,

7. Bilgi Güvenliği Servisi’nin doğrudan Genel Müdüre bağlı olarak faaliyet gösterecek şekilde yapılandırılmasına,

8. Karadeniz Bölge Müdürlüğü’nün kapatılmasına, bunun yerine Marmara Bölge Müdürlüğü’nün kurulmasına, şubelerin bölge müdürlükleri arasındaki dağılımının Genel Müdürlük tarafından belirlenmesine,  karar verilmiştir. ”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir