Alpaslan Yavuz Katılım Bülteni için Yazdı: Katılım Bankacılığında Alternatif Arayışları “Dikey Tarım Projeleri”

İlk insanın yaradılışından beri ortaya çıkan beslenme ihtiyacı tarih boyu devam ederek süre gelip son insana kadar devam edecektir. Bu amaçla, yerleşik hayata geçen insan günümüzden on bin yıl önce tarımsal üretimin ilk örneklerini ortaya koymaya başlamıştır. İnsanlık tarihi geliştikçe artan nüfusun ihtiyaçlarını karşılamak ve tarımsal ürünleri bir ticari araç olarak kullanılırken aynı zamanda değişen ve gelişen üretim yöntemleri de değişerek sırası ile Nil nehri çevresinde gelişen ilk çağ örnekleri, Orta çağda İslam dünyasında yaşanan teknolojik gelişimlerle su değirmenlerinin kullanılmaya başlaması, pamuk, turunçgiller üretimi, Avrupa’da Endülüs devletinin yeni tarım ürünleri üretmesi ve Çin’de sabanın kullanılmaya başlanmıştır.

Yakın geçmişte ise tarımda gübreleme uygulamasının başlaması, İngiltere’de uygulamaya konan dörtlü ekim dönemi ile birlikte büyük tarımsal üretimler ve ticari satışlar ortaya çıkmaya başlamıştır. Günümüzde ise artan nüfus ve azalan su ve tarımsal toprağın azalması ile ihtiyaçları karşılamak amacıyla sürdürülebilir tarım kavramı ortaya çıkmıştır.

Dikey tarım, alışılmış tarım uygulamalarının aksine düşey alanda ekipman desteği ile kapalı ortamlarda iklim şartlarından bağımsız olarak büyük tarımsal ürün yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu yöntem uygulanış açısından geniş tarım arazileri yerine bina ve benzeri yapılar kullanımından dolayı avantaj olarak minimum su ihtiyacı ile katmanlı sistemle topraksız alanda, yüksek verimle lojistik maliyetlerinin azaldığı ve pazara yakın bir imkân sunmaktadır. Bu alanda çalışmalar yapan dünya teknoloji devlerinde son olarak Microsoft’un kurucusu Bill Gates, ABD’de 109 bin dönüm toprak alarak dikey tarım, yapay et üretimi gibi yeni girişimlerde kullanımını amaçlamaktadır.

Katılım bankacılığının, Covid-19 sonrası ortaya çıkan gıda arzı, tedarik zincirinin ve lojistik zincirinin önem kazanması arta ve değişen pazarlarda yeni alternatif oluşturmak için start-up girişimcilerinin desteklenmesi amacıyla modern mudarebe yöntemlerinin kullanılarak alternatiflerin pazarların oluşturulması, girişimcilik ekosisteminin gelişmesi hem gıda tedarikinin karşılanması hem de yeni pazarların oluşumunu tetiklemesi bakımdan önem taşıdığı gözlenmektedir.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir