Alpaslan Yavuz Katılım Bülteni için Yazdı: Uluslararası İslami Finans Değerlendirmesi ( 2019- 2020 Dönemi )

Covid- 19 salgını Aralık 2019 da Çin’ de başlayarak sırasıyla Avrupa, Kuzey Amerika ve Asya pasifikte yayılım göstermeye başladı. Mart 2019 a gelindiğinde ise DSÖ tarafında küresel bir salgın ilan edildi. Covid-19 salgına bağlı olarak bugüne kadar dünyada 4 milyona yakın vefat yaşanırken salgın arkasında küresel sosyal maliyet, sağlık maliyeti ve ekonomik maliyet bırakmaya devam etmektedir.

Bu süreçte IMF’ un verilerine göre 2020 yılında dünya ekonomisi ortalama % 3,9 daralırken Amerika % 3,8, Avro Bölgesi % 3,4 Asya Bölgesi % 1,1 Japon ekonomisi % 5,1 ve Rus ekonomisinin ortalama % 3,6 daralırken Çin ekonomisi % 2,3 ve Türkiye ekonomisi % 1,8 büyümüştür.

Küresel ekonomi genel bir daralma yaşarken sermaye sahipleri için yeni ve farklı yatırım arayışları varlık gösterme başlamıştır. Bu noktada niş bir alan olan İslami sermaye incelediğinde küresel ölçekte büyüme göstermiştir. İslam Kalkınma Bankası ( IFDI) 2020 verileri incelendiğinde bu büyüme şöyle gözlemlenmektedir;

Uluslararası alanda 135 ülkede yer alan 1526 İslami Finansal Kuruluş ile yıllık %14 büyüme göstererek 2,88 trilyon $ büyüklüğe ulaşmıştır. Bu büklüğün sırasıyla 1253 milyon $ büyüklükle Körfez Bölgesi 760 milyon $ Asya Bölgesi 755 milyon $ la 21 MENA ülkesi 96 milyon $ Avrupa 8 milyon $ Sahra Afrika’sı 3 milyon $ Amerika yer almaktadır. Bu finansın 1,993 milyon $ İslami Bankacılık 538 milyon $ Sukuk 153 milyon $ diğer fonlar 140 milyon $ İslami Fonlar ve 51 milyon $ Tekafül oluşturmaktadır.

Ülkeler bazında incelendiğinde ilk üç sırayı 698 milyon $ la İran, 629 milyon $ Sudi Arabistan ve 570 milyon $ la Malezya yer almaktadır. İslami finans açısından bakıldığında en hızlı büyüyen ülkeler sırayla Tacikistan, Nijerya ve Fas’tır.

İslami Finans Türkiye açısından ele alındığında 2019 verilerine göre 6 Katılım Bankası ile 63 Milyon $ büyüklüğü bulmaktadır. Bu finansal büyüklükte en önemli payı Tekafül almaktadır. Genel toplamla 336 ayrı finansal operasyon la yıllık % 10 büyüme göstererek 51 milyon $ hacme ulaşmıştır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir