BDDK Aktif Rasyosunu Düşürdü

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), aktif rasyosunda güncelleme yaptı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), TL’nin yabancı para birimleri karşısında sert değer kaybının ardından Aktif Rasyosu (AR) düzenlemesinde yumuşamaya gitti. AR değeri hedefi, mevduat bankalarında yüzde 100’den yüzde 95’e katılım bankalarında yüzde 80’den yüzde 75’e düşürüldü.

BDDK açıklamasında şöyle denildi:

“Bu kapsamda;

– AR’ın her ay sonu itibariyle, o aya ilişkin aylık ortalamasının mevduat bankaları için yüzde 95’in, katılım bankaları için yüzde 75’in altına düşmemesine,

– Kanunun 148 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca baz alınacak aykırılık oluşturan aşım tutarının, ilgili ay sonu itibariyle AR değeri yüzde 95’in altında olan mevduat bankaları ve yüzde 75’in altında olan katılım bankaları için, rasyoyu sırasıyla yüzde 95 ve yüzde 75 düzeyine getirecek paydaki değişim tutarı olarak hesaplanmasına,

– AR’ın pay ve payda kısmında yer verilen tüm YP kalemlerin TL’ye çevirimi için, rasyo hesaplama tarihinde içinde bulunulan ay için, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca bildirilecek bir önceki takvim ayında gerçekleşen ortalama Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) döviz alış kurunun esas alınmasına,

– AR’ın pay kısmında yer verilen ‘Menkul Kıymetler’ kalemine, Gayrimenkul Yatırım Fonları ile Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına kullandırılan fonların dahil edilmesine,

– AR’ın payda kısmında ‘YP Mevduat’ kalemi altına dahil edilebilen kaynaklardan, KKTC’de yerleşik kişilerden sağlananlar da dahil olmak üzere yurt dışı yerleşik gerçek ve tüzel kişilerden sağlanan kaynaklara, 9042 sayılı Kurul Kararında belirtilen ‘YP Mevduat’ kalemi toplamının YP Kredileri aşan kısmına uygulanan 1.75 katsayısının uygulanmamasına,

– Bu çerçevede AR formülünün aşağıdaki şekilde revize edilmesine karar verildi.

Aktif Rasyosu (AR)* = Krediler + ( Menkul Kıymetler x 0,75 ) + ( TCMB Swap x 0,5 ) / TL Mevduat + ( YP Mevduat x 1,75** )

* Her ay sonu itibariyle, o aya ilişkin aylık ortalamasının mevduat bankaları için yüzde 95, katılım bankaları için yüzde 75 olması gerekmektedir.

** YP Mevduat toplamının YP Kredilere kadar olan kısmı için bu katsayı 1 olarak uygulanır.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir