Bereket Tekafül Genel Müdürü Mahmut GÜNGÖR ile Özel Röportaj

Bereket Tekafül Genel Müdürü Mahmut GÜNGÖR ile Genel Yayın Yönetmenimiz Recep Almalı’nın   takipçilerimiz için gerçekleştirdiği röportajı istifadenize sunarız…

Mahmut Bey biliyorsunuz ki Katılım sigortacılığı ülkemizde henüz gelişen bir sektör olma özelliğine sahip. Sizler de Bereket Tekafül olarak bu alanda hizmet sunan kurumlardan biri olarak Sektörün geleceğini nasıl yorumluyorsunuz?

Başta İslam ülkeleri olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde yaygın olarak uygulanan Tekafül Sigortacılığına olan talep, ülkemizde de katılım finans sisteminin gelişmesi ile birlikte her geçen gün artmaktadır.

2019 yıl sonu itibarıyla 3,2 milyar TL prim üretimini gerçekleştiren katılım sigortacılığı sektörü, toplam sigorta üretimindeki pazar payını sürekli arttırmıştır. 2014 yılında tüm sigortacılık üretimindeki payı %1,5 iken, bu oran 2019’da %5’e çıkmıştır.

Söz konusu pazar payının 5 yıl içerisinde %10’a çıkmasını ümit ediyoruz. Bu noktada, tanıtımın ve devlet desteği ile özel kuruluşların iş birliğinin çok önemli olduğunu belirtmek isterim.

 

Ülkemizde hayat sigortası gibi manevi hassasiyeti olan vatandaşlarımız da var ve bu yüzden hayat sigortası veya ferdi kaza sigortası yapmaktan çekiniliyor. Böyle bir hassasiyete sahip olan bireyler için bir çalışmanız var mı yoksa da neler düşünüyorsunuz bu konu ile ilgili?

Geleneksel sigortacılığın aksine Tekafül Sistemi, İslami Finans İlkeleri ile tam uyumlu faizsiz bir anlayışla çalışmaktadır.  Bu, sistemin özelliklerinden sadece biridir ancak yeter şart olarak görülmemelidir. Tüm çalışmalarımız sırasında belirttiğiniz hassasiyetlere uyum konusunda azami gayret gösterilmekte olup, tüm uygulamalarımız Katılım Sigortacılığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine tabidir. Bu açıdan bakıldığında, sistem kamu otoritelerince denetlenmekte ve düzenlenmektedir.

Ayrıca, anılan yasal düzenleme çerçevesinde görev alan bir Danışma Komitesi ihdas edilmiştir. Bu Komite, iktisat ve fıkıh uzmanlarından oluşur ve faaliyetlerimizin İslami Finans ilkelerine uygunluğunun sağlanmasını denetleyerek çalışmalarımızda danışmanlık hizmeti verir.

 

 Tekafül tipi sigortacılık modeli adından da anlaşılacağı üzere “Karşılıklı kefil olmak” anlamını taşımaktadır. Buna karşılık geleneksel sigortacılık sektöründe böyle bir şeyin var olmadığını görmekteyiz. Bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz?

 Tekafül Sigortacılığı, ana sermayedarımız Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği’nin de statüsü ve işleyiş biçimi olan kooperatifçilikte de olduğu gibi, yardımlaşmayı, dayanışmayı ve paylaşımı amaçlayan sigortalıların “katılımcı” kimlikleriyle dahil oldukları bir havuz modelidir. Geleneksel sigortacılıktan farklı olarak, tekafül havuzunda hasar sonrası oluşacak bakiye üzerinden prim iadesi imkânı bulunmaktadır.

Bakiyenin kalması durumunda, bu tutarlar katılımcılara dağıtılabilmekte, prim indirimi olarak kullanılabilmektedir.

 

Bereket Tekafül henüz sektörde yeni olmasına rağmen hızlı bir aksiyon içerisinde hareket ederek çalışmalarını sürdürüyor. Acentecilik çalışmalarınız var mı veya ileriye dönük olarak düşünürsek Bereket Tekafül’ü neler bekliyor?

 Şirketimiz, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği’nin gücünü ve yaygın yapısını arkasına alarak sadece prim odaklı değil, müşteri odaklı olmayı öncelik haline getirmek suretiyle Tekafül Sigortacılığının merkezinde yer almayı hedeflemiştir.

Bu hedefi gerçekleştirmek amacıyla, iş ortaklığı yapabileceğimiz, markamızı temsil edebilecek kabiliyette, şirketimizle aynı bakış açısına ve bulunduğu bölgede kitlelere ulaşabilecek bilinirliğe sahip, sigortacılık mesleğine odaklanmış acenteler ve bankalarla işbirliği yapılmaktadır. Şirketimiz, 1.625 Tarım Kredi kooperatifi, 900 banka şubesi, 750 acentesi ile 3.326 noktada yaygın satış ağı ile hizmet vermektedir.

Bu güzel röportaj için çok teşekkür ediyoruz.

Ben teşekkür ederim. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir