Mezhepler: Türleri ve Ortaya Çıkış Nedenleri

Mezhep Nedir? Mezhep; bir dinin, mensupları arasında anlayış ve görüş farklılıklarından kaynaklanan, belirli kuralları ve…

Büşra Aydın: Yedikçe Acıkan Tüketici Kapitalizmin Kölesi Oluyor!

Ayna benlik, bireylerin benlik görüşlerinin başkalarının kendilerini nasıl gördüğü algısı yoluyla etkilendiği süreçlerdir. Ayna benlik…

Recep Almalı: Dünya için Karz-ı Hasen Vakti

Çin’in Wuhan kentinde baş göstermiş ahirinde de tüm dünyaya etki etmiş olan Coronavirüs salgını insan…

Büşra Aydın: Sıradan bir öğle yemeği yedi. Bunun bütün dünya ekonomisini çökerteceğini nereden bilebilirdi?

Siyah Kuğu kuramına göre, çok eski zamanlarda dünyada siyah renkli bir kuğu olduğunu düşünmek olanaksıza…

Büşra Aydın: Eski Virüs Yeni Düzen

Şu anda doğal ekonomik akış yanında akut parasal paniğe müdahale için alınan aksiyon.. Topluca merkez…

Abdullah Onur: Enflasyon Farkı ve Faiz İlişkisi

Fiyatlar genel düzeyindeki sürekli artışa enflasyon denir. Bu tanıma baktığımızda iki husus ön plana çıkıyor.…

Yahudilik ve Hristiyanlık’ta Faizin Tarihsel Yolculuğu

Yaygın bir tanıma göre, faiz, paranın kiralanması karşılığında hak edilen bedeldir. Yani ödünç fonlara uygulanan…

Gelir/Vergi Adaletsizlikleri Giderilmeli, Sosyal Devlet Anlayışı Baştan Tasarlanmalı!

Gelir ve vergi adaletsizlikleri giderilmeli sosyal devlet anlayışı tüm dünyaya örnek olacak derecede geliştirilmeli, baştan…

Abdullah Uçan: STK’lar Katılım Bankacılığı Sektörü İçin Büyük Bir Pazar Alanı

Özellikle coğrafi konumu itibariyle Türkiye, bünyesinde pek çok Sivil Toplum Kuruluşu (STK) barındırmaktadır. Bu STK’lar…

Öznur Çetin: Teknolojik Gelişmelerin Katılım Bankacılığına Olası Etkileri

İslamiyetin doğuşu ile paralel olarak gelişen  faizin terkedilmesi gerektiği anlayışının, o dönemlerdeki ticaret yapısını etkilediği…