Zeynep Hafsa Orhan Katılım Bülteni için yazdı: İslam İktisadının Türkiye’deki Mevcut Durumuna Dair Genel bir Değerlendirme

Bugün dünyada ve Türkiye’de “İslam iktisadı/ekonomisi” olarak bilinen şey terimsel olarak ilk kez 1900’lerin başında…

 30 total views,  10 views today

Gelecek Gençlerin Geninde

Vakıf Kültürünün Önemi Vakıflar, bir medeniyetin ne kadar paylaşımcı ve ne kadar yardımlaşmacı bir yapıya…

 40 total views,  4 views today

Doç. Dr. Serkan Dilek Katılım Bülteni için yazdı: Çare İslam Ekonomisi mi?

Ekonomi biliminin tarihi kapitalizm ve sosyalizm arasındaki mücadele ile geçer. Kapitalizm de kendi içerisinde Keynesgil…

 136 total views,  6 views today

Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Seracettin Yıldız: Murabaha Uygulamasındaki Problemler

Günümüzde İslami Finansın en güçlü kolu katılım bankalarıdır. Katılım bankalarının en yoğun kullandığı akit ise…

 114 total views,  2 views today

Prof. Dr. Murat Şimşek Katılım Bülteni için yazdı: Blockchain Teknolojisi Açısından İslami Finansın Geleceği

Bilgi teknolojisinin bir sonucu olarak veriyi veya bilgiyi depolamak, almak, iletmek, çalışmak ve işlemek için…

 116 total views,  4 views today

Ziya Bilici Katılım Bülteni için yazdı: Zorunlu ve Sorunlu Lükslerimiz

  Karl Marx, Endüstri Devrimi sonrası çılgın bir emek sömürüsüne maruz kalan ve zincirlerinden başka…

 80 total views,  2 views today

Seyyid Ebu Bekir Katılım Bülteni için yazdı: İslami ve Konvansiyonel Bankalarda Sözleşme Farkı

İslami ve konvansiyonel bankacılık arasındaki temel fark, ürünlerin üzerinde yapılandırıldığı temel sözleşmelerdedir. Bu nedenle İslami…

 64 total views,  2 views today

Prof. Dr. Orhan Küçük Katılım Bülteni için yazdı: Küresel Ekonomik Krize Kültürel Ekonomik Değerlerimiz Perspektifinden Bir Bakış ve Çözüm Önerileri (1/3)

Bugün dünya üzerinde yaşanan sosyo ekonomik problemlerde ve küresel ekonomik krizde, iktisat biliminin bir takım…

 136 total views,  2 views today

Seyyid Ebu Bekir: Difference of Contracts in Islamic and Conventional Banks

The basic difference between Islamic and conventional banking is in the underlying contracts on which…

 62 total views,  4 views today

Yüksel KELEŞ: Günümüz Finansal İşlemlerinde Garar

İslam, Müslümanların kendi aralarında yaptığı ticaretin ve muamelelerin karşılıklı rızaya dayanmasını ister. Karşılıklı rıza prensibi,…

 204 total views