Prof. Dr. Orhan Küçük Katılım Bülteni için yazdı: Ekonomik Krize Kürtürel Değerlerimiz Penceresinden Çözüm Önerileri

Bu yazının birinci bölümünde sosyo ekonomik problemler ile toplumu krize götüren bir takımnedenler ortaya konmuş ve kültürel değerlerimiz doğrultusunda çözüm

Devam

Adem Karakaş: Stratejik Sektörlere Stratejik Destekler: Katılım Bankalarının Öncelikli Sektörlerle Birlikte Büyümesi Mümkün

Küresel ekonomik sistem içerisinde uzun yıllardır kendine tek haneli rakamlarla ifade edilen sıralarda yer bulmayı amaçlayan Türkiye Covid-19 pandemi süreci

Devam

Erdi Bayram Katılım Bülteni için yazdı: Modern Finansın İrrasyonelliği

George Ritzer’ın “McDonaldlaşma” olarak nitelendirdiği toplumsal dönüşüm temel olarak verimlilik, hesaplanabilirlik, öngörülebilirlik ve denetim unsurlarına dayanmaktadır. Fakat yazar modern çağın akılcılaşma

Devam

Zeynep Hafsa Orhan Katılım Bülteni için yazdı: İslam İktisadının Türkiye’deki Mevcut Durumuna Dair Genel bir Değerlendirme

Bugün dünyada ve Türkiye’de “İslam iktisadı/ekonomisi” olarak bilinen şey terimsel olarak ilk kez 1900’lerin başında ortaya çıkmıştır. Daha önceleri doğrudan

Devam