Abdullah Onur: Enflasyon Farkı ve Faiz İlişkisi

Fiyatlar genel düzeyindeki sürekli artışa enflasyon denir. Bu tanıma baktığımızda iki husus ön plana çıkıyor.…

Yahudilik ve Hristiyanlık’ta Faizin Tarihsel Yolculuğu

Yaygın bir tanıma göre, faiz, paranın kiralanması karşılığında hak edilen bedeldir. Yani ödünç fonlara uygulanan…

Gelir/Vergi Adaletsizlikleri Giderilmeli, Sosyal Devlet Anlayışı Baştan Tasarlanmalı!

Gelir ve vergi adaletsizlikleri giderilmeli sosyal devlet anlayışı tüm dünyaya örnek olacak derecede geliştirilmeli, baştan…

Abdullah Uçan: STK’lar Katılım Bankacılığı Sektörü İçin Büyük Bir Pazar Alanı

Özellikle coğrafi konumu itibariyle Türkiye, bünyesinde pek çok Sivil Toplum Kuruluşu (STK) barındırmaktadır. Bu STK’lar…

Öznur Çetin: Teknolojik Gelişmelerin Katılım Bankacılığına Olası Etkileri

İslamiyetin doğuşu ile paralel olarak gelişen  faizin terkedilmesi gerektiği anlayışının, o dönemlerdeki ticaret yapısını etkilediği…

26 Zengin Adam 3,8 Milyar İnsanın Toplam Varlığına Eşit Servete Sahip!

Bir önceki yazımızda; Risksiz/Emeksiz Kazanç Engellenmelidir! başlığı altında paylaştığımız bilgilerden sonra bu yazımızda, halihazırda işleyen…

Risksiz/Emeksiz Kazanç Engellenmelidir!

“Para Faiziyle Doğuyor!” başlıklı yazımızda, paranın muhteviyatına ve faizle olan ilişkisine dair geniş kapsamlı açıklamalarda…

Para Faiziyle Birlikte Doğuyor!

İnsan “homo economicus” değildir! başlıklı bir önceki yazımızda İslam İktisadının temelinin oluşturan ön kabullerden ilkini…

Doç. Dr. Adem Karakaş: Türkiye’nin Dış Ticaretinde Katılım Bankacılığının Potansiyeli

Dünya genelinde son dönem ekonomik faaliyetleri ve piyasaları olumsuz yönde etkileyen küresel ve bölgesel siyasal…

Doç.Dr. Serkan Dilek: Üniversite Gençliği ve Katılım Bankacılığı

İslam ekonomisi, Batı’nın egemenliği altında bulunan ekonomik hayat ve ekonomi bilimine alternatif olarak doğmuştur ve…