COVİD-19 Katılım Sigortacılığını da Etkiledi!

Türkiye’de Mart ayından beri, pek çok sektörü etkileyen Koronavirüs (Covid-19) salgını, Türk sigorta sektörünü de sarstı. Sektörün genel büyüme hızını aşağıya çeken salgının etkisiyle, katılım sigortacılığında büyüme hızı da ilk 4 aylık dönemde ilk çeyreğe göre 5.1 puan düştü

Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) açıkladığı verilere göre, Ocak-Nisan döneminde katılım sigortacılığı sektörü yüzde 13.7 büyüdü. Enflasyondan arındırıldığında sektörde reel büyüme hızı ise yüzde 2.5 oldu. Sektör, ilk çeyrekte ise yüzde 18.8 (reel yüzde 6.2) büyüme kaydetmişti.

Kasko fena etkilendi

Katılım sigortacılığında branşlar bazında bakıldığında Covid-19’un en büyük etkisinin kasko branşında olduğu gözleniyor. İlk çeyrekte yüzde 1.59 (reel yüzde 12.02) küçülen kasko, salgının etkisiyle ilk 4 aylık dönemde ise yüzde 12.54 daraldı. Söz konusu branşta reel daralma ise yüzde 21.17 olarak gerçekleşti. Salgın, katılım sigortacılığında lokomotif branşlardan trafiği de etkiledi. İlk çeyrekte yüzde 33.25 (reel yüzde 19.12) büyüyen trafikte, büyüme hızı 4 aylık dönemde yüzde 22.94’a (reel yüzde 10.82) geriledi. Katılım sigortacılığında hayat branşı da ilk çeyreğe göre 10.1 puan daralma ile ilk 4 ayda yüzde 20.9 (reel yüzde 9) büyüme kaydetti.

Sağlığın yıldızı parladı

“Katılım sigortacılığında Korona döneminde hastalık/sağlık branşının yıldızı parladı” diyebiliriz. Yılın ilk çeyreğinde yüzde 390.45 (reel yüzde 338.45) büyüyen hastalık/sağlığın büyüme hızı, Ocak-Nisan döneminde yüzde 302.82 (reel yüzde 263.10) olarak gerçekleşti. Sağlık dışında yangın ve doğal afetler branşı da ilk 4 ayda yüzde 32.43 (reel yüzde 19.37) büyüme hızı ile başarılı bir performans sergiledi. Küçük bir hatırlatma yapacak olursak, katılım sigortacılığında, sağlık ve diğer branşlardaki büyümeyi değerlendirirken, sigorta sektörünün genelinden farklı olarak sektördeki (katılım) şirket sayısının azlığı ve mukayese edilen rakamların görece küçüklüğünden kaynaklanan ‘baz etkisi’ni de mutlaka dikkate almak gerekiyor.”

Katılım sigortacılığında büyüme hızı azalıyor

Dönem Nominal değ. Reel değ.
(%) (%)
Ocak 15.2 2.7
Ocak-Şubat 16.8 3.9
Ocak-Mart 18.8 6.2
Ocak-Nisan 13.7 2.5

Kaynak: Türkiye Sigorta Birliği

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir