DASK İle Maddi Hasarları En Aza İndirin

DASK’tan Zaman Kaybetmeden Depreme Karşı Önlem

Depreme karşı zaman kaybetmeden önlem almak sizi ve sevdiklerinizi korurken, DASK yaptırmak da evinizi depremin yol açabileceği maddi hasarlara karşı korur.

Zorunlu Deprem Sigortası ile depremin ve deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, tsunami ve yer kaymasının doğrudan neden olacağı maddi zararları, poliçede belirtilmiş limitler dahilinde karşılar.

Aşağıda belirtilen bina bölümleri, bir arada ya da ayrı olarak teminat kapsamındadır;
 • Temeller
 • Ana duvarlar
 • Bahçe duvarları
 • İstinat duvarları
 • Tavan ve tabanlar
 • Merdivenler
 • Asansörler
 • Sahanlıklar
 • Koridorlar Çatılar
 • Bacalar
 • Bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar
 • Yapının listekine benzer nitelikteki tamamlayıcı bölümleri

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir