Dijital Bankacılık Devrimi: Malezya

BNM’nin dijital bankaların gelişimini teşvik etme hareketi, her biri son iki yılda benzer lisanslama çerçeveleri yayınlayan Singapur ve Hong Kong’daki düzenleyicilerin yönlendirdiği doğrultudadır

Dijital bankalar (sanal bankalar olarak da bilinir) bankacılık hizmetlerini internet gibi dijital kanallar aracılığıyla sunar.

Genellikle e-ticaret firmaları, teknoloji ve telekomünikasyon şirketleri, fintech ve finansal kurumların bir karışımı tarafından işletilen dijital bankalar genellikle düşük gelirli bireyler, yeni başlayanlar ve küçük şirketler gibi ‘bankasız’ veya ‘yetersiz hizmet alan’ müşteri segmentlerini hedefler.

BNM, lisanslı dijital bankaların düzenlenmesi için aşamalı bir yaklaşım benimsemeyi önerdi.

Temel Aşama

İlk aşama (Temel Aşama) en az üç yıl veya en fazla beş yıla kadar sürer, bu esnada basitleştirilmiş düzenleyici gereklilikler (sermaye yeterliliği, likidite stres testi ve kamuyu aydınlatma dahil) uygulanır.

Temel Aşama sırasında, lisanslı bir dijital bankanın aşağıdakileri yapması gerekir:

  • 100 milyon MYR tutarında minimum sermaye fonu bulundurmak; ve
  • toplam aktiflerinin 2 milyar MYR aşmamasını sağlamak.

Faaliyetlerinin başlamasından üç yıl sonra, Temel Aşama’nın sona ermesi ve toplam varlık büyüklüğü üzerindeki sınırlama için BNM’ye lisanslı bir dijital banka başvurabilir.

Temel Aşama Sonrası

Faaliyetlerinin başlamasından itibaren beşinci yılın sonunda, tüm lisanslı dijital bankaların lisanslı bir banka veya lisanslı İslami banka için geçerli olan tüm eşdeğer yasal gerekliliklere uyması gerekecektir. Minimum varlık büyüklüğü 300 milyon MYR’ye ulaşılmalı, ancak toplam aktif büyüklüğü sınırlaması artık uygulanmayacak.

Faaliyetinin başlangıcından itibaren beşinci yılın sonuna kadar bu tür gereklilikleri yerine getirmeyen lisanslı bir dijital banka, çıkış planını uygulama talimatı veya lisansının iptali dahil olmak üzere icra işlemine tabi olabilir.

Kimler Başvurabilir

Banka dışı oyuncular dijital banka lisansı için başvurabilirler. Bununla birlikte, BNM, önerilen bir lisanslı dijital bankadaki yüzde 50 veya daha fazla hisse için toplam menfaat sahibi olan bir hissedarın, finansal anlamda tüm bağlı ortaklıklarını, tek bir tarafın başkanlığında bir finansal grup altında organize etmesini isteyebilir. Bu grup; 

  • 2013 Finansal Hizmetler Yasası (FSA) veya 2013 İslami Finansal Hizmetler Yasası (IFSA) uyarınca lisanslı bir kurum;
  • FSA veya IFSA kapsamında onaylanmış bir finansal holding şirketi; veya
  • Malezya dışında bir denetim otoritesi tarafından düzenlenen ve FSA veya IFSA uyarınca BNM’nin işlevlerine karşılık gelen işlevleri yerine getiren yabancı bir kurum olmalıdır.

Lisanslı bankalar ve lisanslı İslami bankalar, diğer taraflarla ortak bir girişimde dijital bankacılık işini veya İslami dijital bankacılık işini sürdürmek istiyorlarsa, mevcut lisanslı varlıklarından ayrı bir dijital banka lisansı için başvurabilirler. Ancak bu, lisanslı bankaların ve lisanslı İslami bankaların mevcut ticari faaliyetlerini dijitalleştirmelerini engellemez, çünkü bu mevcut bankacılık lisanslarının kapsamındadır.

Maruziyet Taslağı, Malezyalı olmayan partilerin bir başvuru sunmasını açıkça reddetmese de, önerilen lisanslı dijital bankadaki özkaynak payının Malezya’da ikamet edenlere ait olduğu başvurular tercih edilecektir.

 

Kaynak: Regulation Asia

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir