Ekonomik Krizden Çıkışın Anahtarı: İslam İktisadı ve Finans

Yaşanan finansal krizler, ekonomi ve finans alanında dünyayı yeni arayışlara yöneltmiştir. Faizsiz ekonomi ve finans sistemi ilgi odağı hâline gelmiş, ülkelerin ve birçok araştırmacının gündemine girmiştir. Özellikle İslam İktisadı ve Finans üzerine yöneltilen sorgulamalar, bu alanın, dolayısıyla da bu sektörün gelişmesini sağlamıştır. 1974 yılında İslami Kalkınma Bankasını takiben kurulmaya başlayan katılım bankaları, günümüzde yaklaşık 1,5 trilyon dolarlık büyüklüğe ulaşmıştır. Türkiye’de ise katılım bankacılığı pazar payının, şu anki yüzde 5,9 seviyesinden 2023’te yüzde 15’e çıkacağı, bununla birlikte pazar payının ise 180 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşacağı ön görülmektedir.

Özellikle son yıllarda, yeni teknolojilerin yaygın hâle gelmesi ve sermaye birikiminin gerçekleşebilmesi için fon tedarikinde bulunma fonksiyonu dolayısıyla İslami finans sistemi dikkatleri çekmektedir. Başta İngiltere olmak üzere Amerika ve Avrupa ülkeleri, bugün İslam İktisadı ve Finans anlayışını mercek altına almak üzere çalışma grupları oluşturmakta ve bu sistemi ayrıntılı olarak incelemektedir. Dünya genelinde İslam İktisadı ve Finansı alanında 40’a yakın üniversite, lisansüstü programlar sunmaktadır. Buna karşılık bazı ekonomi programlarında İslami finans/katılım bankacılığıdersleri de seçmeli olarak sunulmaktadır.

KTO Karatay Üniversitesi, Türkiye’de bu alanda yetişmiş insan kaynağı açığı gidermek amacıyla 2016 yılında “İslam İktisadı ve Finans” Bölümünü lisans düzeyinde açmıştır. KTO Karatay Üniversitesi, İslam İktisadı ve Finans alanında disiplinler arası bir yaklaşımla (İşletme, Hukuk, İlahiyat vb.) 4 yıllık lisans eğitimi vererek öğrencilere alanda gerekli bilgileri kazandırmayı, İslam iktisadı, İslami finans ve katılım bankacılığı alanında ortaya çıkabilecek çok boyutlu problemleri ulusal, küresel ve disiplinler arası bir bakış açısı ile tespit edilecek, sürdürülebilir çözümler üretebilecek ve yeni modeller oluşturabilecek uzmanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Sektörel Destek

KTO Karatay Üniversitesi, 2009 yılından bu yana, iş dünyasıyla üniversiteyi bir araya getirmeye yönelik çalışmalarına devam etmektedir. Gerek Sektör Danışmanlığı ve İşi Yerinde Gözle Projeleriyle gerekse üye firma ve iş yerlerinin destekleriyle, öğrencilerini sadece okurken değil, aynı zamanda mezun olduktan sonra da yalnız bırakmamaktadır.

Sektör Danışmanlığı Projesi ile öğrencilere akademik danışmanlarının yanında, alanında uzman isimler de sektör danışmanı olarak atanmaktadır. Öğrenci, bu proje sayesinde daha birinci sınıftan itibaren sektörde uzman isimlerden sektörü öğrenmekte, mezun olduğunda ise aynı zamanda önemli bir iş tecrübesi elde etmektedir.

İslam İktisadı ve Finans Bölümü öğrencileri ise özel olarak İşi Yerinde Gözle Projesi’nden faydalanmaktadır. Proje kapsamında öğrenciler, mezun olmadan önce meslekleri ile alakalı olarak gözlem yapabilme imkânına erişmekte, derslerde elde ettikleri bilgilere dair gözlemleme alanı bulabilmekte, böylece sektörel beceri de kazanarak iş dünyasının aradığı niteliğe sahip aday seviyesine yükselebilmektedir. Ayrıca bu proje, KTO Karataylılara staj gibi iş başı programlarının yanı sıra farklı kurum/kuruluşları görebilme ve yeni bir bakış açısını kazanabilme imkânı sunmaktadır.

Yine, İslam İktisadı ve Finans Bölümü’nde sektör odaklı 7+1 sistemi uygulanmakta, öğrenciler bir dönemlerini sektörde geçirmektedir. Bu dönemde haftada 4 gün katılım bankalarında, borsalarda, katılım sigortacılığı ofislerinde ve 1 gün teknoparklarda bulunmaktadırlar. Böylece teknolojik girişimlerin şirketleşme ve sermaye sorunlarını yerinde görme, kaynak sorununu çözdüklerinde ne denli değer ifade ettiklerini anlayabilecekleri ve nasıl büyüyebileceklerini fark etme imkânı bulmaktadır.

İslam İktisadı ve Finans’ın önemine hâlihazırda yabancı olmayan katılım bankaları da bu bağlamda üniversiteye ve bölüme desteklerini sürdürmektedir. Kurumlar, stajyer ve personel alım aşamasında KTO Karatay Üniversitesi İslam İktisadı ve Finans Bölümünde okuyan öğrencilere sonuna kadar destek sağlayacaklarını ifade ederek, üniversite sektör iş birliğinde katkıda bulunmaktadırlar.

KTO Karatay Üniversitesi, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında İslam İktisadı ve Finans Bölümüne 15’i yüzde 100 burslu, 15’i de yüzde 50 burslu olmak üzere toplam 30 öğrenci kabul etmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir