Ev Almanın En Kolay Yolu: Eminevim Örneği

Son dönemlerde çok konuşulan faizsiz ev sahibi olma sistemlerine ilişkin soruları cevaplandırmak üzere sizler için sistemi araştırdık. Sektörün öncüsü olan Eminevim hakkında hazırladığımız özel haberimizi merakınızı gidermek üzere paylaşıyoruz

Ev Sahibi Olma Yöntemleri

1- Vade farkı ve faiz ödemeden her ay noter huzurunda yapılan bir çekilişle

2- 60-80-100-120 aylık ödeme seçeneklerinin vade ortası geldiğinde ödeme

3- Peşinat ile erken ev teslimi

 

Alınan Organizasyon Ücreti Meşru mu Gayrimeşru mu?

Bir malın veya hizmetin alımında veya satımında aracı olunması karşılığında komisyon alınması, tarafların aldatılması gibi İslam’ın yasakladığı bir durum söz konusu değilse meşrudur.

 

Bir örnekle sistemi açıklayalım:

300.000 liralık ev için, 50.000 lira peşinat ve 30.000 lira komisyon ödeyen kişi 120 ay boyunca 2083 lira taksit ödeyecektir. Kişinin çekilen kurada ismi erken çıkarsa bu onun için bir avantaj olup evine erken yerleşir. Diğer katılımcılar ise kura çıkana kadar sabit ödemeye devam eder. Sistem kişilere ev teslimi yapmak yerine sırası geldiğinde nakit ödeme yapmaktadır.

 

Şirketlerin aynı ihtiyaca sahip olan insanları bir araya getirerek, gerekli tanıtım faaliyetleri ve katılımcılarla ilgilenecek ortamı oluşturmaları değerli ve önemli bir hizmettir.Bundan dolayı kurumların organizasyon ücreti almalarında herhangi bir sakınca yoktur. Fakat sistemde sorun teşkil eden birkaç durum vardır.

Güncel Sorun

Kira Meselesi

Eminevim’in uyguladığı sistemde kurada ilk çıkan kişiler hemen evlerine yerleştikleri için kiradan kurtulmuş oluyorlar. Fakat sıra bekleyen katılımcılar hem kira hem de sisteme taksit ödedikleri için onlara kira ödemesi yapılmaktadır. Bu sayede evi ilk alan kişi en geç alan kişiye göre daha fazla ödeme yapmış oluyor.Örnek olarak; 200 bin TL’lik sözleşme tutarına, sürenin sonuna kadar, ilk alan kişi 210 bin TL gibi bir bedel öderken, son alan kişi yalnız 190.000 TL öder.

Firmalar, katılımcılara ev satmadıkları için alınan bedeller (taksitler) bir malın karşılığı değildir.Firmalar sadece katılımcıları buluşturarak bir zincir oluşturmakta ve tarafların birbirlerine para kazandırmalarına vesile olmaktadır.

 

Örnek Bir Model Olarak Azalan Müşareke ile Konut Finansmanı

Konut alımı için aylık ödeme planının hesaplanması;

Kurumsal Finansman: Yüzde 80

Müşteri Finansmanı: Yüzde 20

Süre: 2 yıl

Amaç: Piyasadan konut alımı

 

MÜŞTERİ                                            FİNANSAL KURUM


Fiyatın; %20 ( peşin ödendi )             %80

3 ay sonra;

% 30                                                       %70
 3 ay sonra;

% 40                                                       %60
3 ay sonra;

%50                                                        %50
2.yılın sonunda;

%100                                                      %0

Azalan Müşareke

Azalan müşareke, taraflardan birinin diğerinin hisselerini peyderpey satın alarak malın mülkiyetine tek başına malik olduğu ortaklık türlüdür.

İlk olarak Mısır’da ortaya çıkan bu yöntem, daha sonra MENA bölgesindeki faizsiz finans kuruluşları tarafından murabaha yöntemine alternatif olarak özellikle konut finansmanında kullanılmıştır.

Azalan Müşarekenin Kullanım Alanları

-Konut finansmanı

-Araba finansmanı

-Fabrika ve makine finansmanı

-Tarımsal arazi finansmanı

-Diğer bütün varlıkların finansmanı

Finansman sağlayan taraf ve ev sahibi olmak isteyen taraf arasında daha sonra maliki olacağı ev üzerinden bir ortaklık tesis edilir. Kurulan bu ortaklıkla müşteri, düzenli ve belirli zaman aralıklarında peyderpey finansal kurumun ev üzerindeki hisselerini satın alır. Aynı zamanda evde oturduğu için finansal kurumun sahip olduğu kısmın kirasını finansal kuruma öder.

Azalan Müşareke Örneği

Arap İslam Bankası ( A.B.C ) bir İngiliz şirketiyle ( Bristol & West ) işbirliği yaparak faiz hassasiyeti bulunan kesimin faizsiz bir şekilde ev sahibi olması için 2004 yılında bir proje hazırlamışlardır. Projenin adı,”İslami Yöntemlerle Burak Konut Finansmanı” olarak belirlenmiştir.

Hedef kitle İngiltere’deki Müslümanlar ve faiz hassasiyeti olan kesimdir. Ev sahibi olmak isteyen fakat yeterince finansman bulamayan kesime, alternatif bir yöntem olarak azalan müşareke yöntemi sunulmuştur.

Şirket ile müşteri arasında kurulan bu ortaklığın süresi genel olarak 25 yıla kadar çıkabilmektedir. Kurulan ortaklıkta hem mülkiyet üzerine bir iştirak hem de ortaklıktaki payın diğer ortağa kiralanması söz konusudur. Ayrıca iki taraf ortak oldukları malda (ev) hisseleri oranınca maliktirler. Hisseler ev sahibi olmak isteyen ortak (müşteri) tarafından peyderpey satın alındıkça şirketin ortaklıktaki hissesi düşmektedir.

Azalan Müşareke Yönteminin Türkiye’de Uygulanamama Sebepleri

-Yöntemin kâr-zarar prensibine dayanmasından dolayı diğer finansman türlerine göre daha fazla risk içermesi,

-Birden fazla vergilemeden doğan ilave masraflar,

-Bireylerin daha çok borç ve kredi yolunu tercih etmeleri

-Diğer finansman tekniklerinden daha maliyetli olma ihtimali,

-Bu alanda yeterince yetişmiş eleman olmaması,

-Faizsiz finansman alanında faaliyet gösteren müesseselerdeki eksikler gibi unsurlardır.

 

Büşra Aydın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir