GÜNCEL

Faizsiz Fon İçin Çalışmalar Başlıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın başlattığı faizsiz fona yönelik çalışmalar kapsamında faizsiz finans sistemine ilişkin ürün ve hizmet çeşitliliğinin artırılması, kurumsal faizsiz borç uygulamalarının teşvik edilmesi, kalkınma ve yatırım bankalarının faizsiz esasa göre fon kullandırabilmesi hedefleniyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı, faizsiz finans konusunda kapsamlı bir çalışma başlattı. Bu kapsamda faizsiz finans sektörünün potansiyelini ortaya çıkaracak sosyo-kültürel etkileri gözeten düzenlemeler yapılacak, kamu yatırımlarının finansmanında kira sertifikası ihracı artırılacak ve bu yıl faizsiz finans prensiplerine uygunluk adına derecelendirme kuruluşu oluşturulacak.

Faizsiz finans alanında ürün, hizmet çeşitliliği ile insan kaynağı geliştirilerek bir dizi yeni uygulama hayata geçirilecek, faizsiz finans sistemine ilişkin ürün, hizmet çeşitliliği artırılacak, yeni dönemde faizsiz finans sisteminin işleyişi ve ürünler konusunda kamuoyu bilgilendirilecek, farkındalık artırılacak, faizsiz finans alanında kurumlar mevcut teknik kapasitesini etkin şekilde kullanacak, sektörün gelişiminin izlenebilmesi için literatürde kabul gören veri seti kurumlar arası işbirliği ile ülkeye kazandırılacak, her bir kurum kendi görev alanı kapsamında bu verileri derleyecek.

Teknik Altyapı Güçlendiriliyor

Faizsiz finans alanında kurumların teknik kapasitenin daha etkin kullanılması için koordinasyon mekanizması güçlendirilecek. Bu kapsamda bir milyon 300 bin liralık bir yatırım yapılacak, finansal teknoloji ekosistemi güçlendirilecek, faizsiz finansın sektör içindeki ağırlığı artırılacak.

Kira sertifikası ihraçlarında özel amaçlı kuruluşların kullanımında uygulama kolaylığı sağlanması için hukuki düzenlemeler revize edilecek, faizsiz finans prensiplerine uygunluk adına derecelendirme kuruluşu oluşturulacak, faiz finans prensiplerine uygun pay tabanlı kitlesel fonlama platformu kurulacak, kurumsal faizsiz borç uygulaması teşvik edilecek.

Katılım Sigortacılığına Teşvik

Faizsiz finans kurumsal yönetişim sistemi tesis edilecek, uluslararası uygulamalarla uyumlaştırılacak. Katılım sigortacılığını teşvik edici mahiyette mevzuat ve kurumsal yapı geliştirilecek, her tür risk grubuna hitap eder şekilde yaygınlaştırılacak, katılım sigortacılığını teşvik edici mahiyette mevzuat ve kurumsal altyapı geliştirilecek, katılım sigortacılığına yönelik iyileştirme alanları tespit edilecek, faizsiz finansa ilişkin araç ve kurumların terminolojisinin standardizasyonu sağlanacak.

Kurumsal faizsiz borç uygulamalarının kurulması teşvik edilecek, emtia murabahası işlemlerinin yurt içinde gerçekleştirilebilmesi için kira sertifikasına, elektronik ürün senedine veya hisse senedi portföyüne dayalı platformların oluşturulması sağlanacak, kurulması öngörülen platformun işleyişine ilişkin iş akış süreçleri, standartlar belirlenecek, ihracat finansmanı için ortak standart bir ürün oluşturulacak.

Yeni dönemde finansal hizmetlere erişim kolaylaştırılacak, finansal bilincin ve yatırımcı tabanının geliştirilmesi için faaliyetler yürütülecek. Faizsiz finans alanında en iyi uygulama örneği olan sukuk ihracı yapılacak.

Kalkınma ve yatırım bankaları faizsiz esasa göre fon kullandırılabilecek, kredi müşterilerinden, ortaklardan sağlayacakları fonlar ile bankalardan, para ve piyasaları ile organize piyasalardan kullanacakları fonlar mevduat sayılmayacak.

 

Kaynak: Sabah

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir