Hazine ve Maliye Bakanlığı, Yerel Yönetimlerin Tahvil İhracı İçin Yönetmelikte Değişiklik Yaptı

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Genel Yönetim Kapsamındaki Mahalli İdareler ile Bunların Bağlı Kuruluşları ve İktisadi Teşebbüslerinin Yurt İçi Piyasalarda Yapacakları Tahvil İhraçlarının İzin Sürecine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik”te değişiklik yapıldı.

Buna göre, tahvil ihracı artık sadece yıllık kamu yatırım programındaki projelerin finansmanı için gerçekleştirilebilecek. İhraç için Bakanlığa başvuru yapılabilmesi için projenin yıllık kamu yatırım programıyla ilişkisi kurulması gerekecek.

Projelerin yıllık kamu yatırım programındaki yeri ve finansmanının tahvil ihracıyla gerçekleştirilmesine ilişkin görüş alınması için Bakanlık tarafından Strateji ve Bütçe Başkanlığından danışmanlık alınacak. Verilecek izin tutarı, proje tutarını aşamayacak şekilde belirlenecek ve ihraç edilecek nominal tutar da bu izin miktarını geçemeyecek.

Yapılacak tahvil ihraçlarında, kanunla öngörülen borç stoku limitlerinin aşılmaması esas olacak. Bu doğrultuda, Bakanlık tarafından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından ihraççının borç stoku limitlerini aşıp aşmadığına ilişkin görüş alınacak.

Tahvil ihraçlarına ilişkin belirlenen usul ve esaslar, mahalli idareler ile bunların bağlı kuruluşları ve iktisadi teşebbüslerinin fon kullanıcısı olduğu kira sertifikaları bakımından kıyasen uygulanacak.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir