I. Uluslararası İslam İktisadı ve Finansı Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu Düzenleniyor

İstanbul Üniversitesi İslam İktisadı ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi (İSİFAM) tarafından düzenlenen Uluslararası İslam İktisadı ve Finansı Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu’nun birincisi 26-27 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Sempozyum dili Türkçe, Arapça ve İngilizce olacaktır

Uluslararası İslam İktisadı ve Finansı Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu, farklı disiplinlerden yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin, İslam iktisadı ve finansıyla ilgili araştırma ve fikirlerini diğer araştırmacılarla doğrudan paylaşmasına ve tartışmasına imkan sağlayacaktır. Böylece söz konusu araştırma ve fikirlerin daha nitelikli hale getirilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca İslam iktisadı ve finansı araştırmacıları arasındaki etkileşim ve entegrasyonun artırılmasıyla alan içi bilgi-tecrübe aktarımı ve işbirliğine zemin hazırlanmasıda sempozyumun hedefleri arasındadır.

Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin katılabileceği sempozyum, İslam iktisadı ve finansı ile ilgili konulara odaklanmaktadır. Bu çerçevede iktisat, finans, sigortacılık, İslam iktisat düşüncesi ve tarihi ile İslam iktisadı kavramlarını ele alan tebliğlere öncelik verilecektir. Sempozyuma gönderilecek yazıların özgün olması önemsenmektedir. Bu nedenle betimleyici tarzda metinler yerine belli bir odağı olan ve çözüm önerileri sunan tebliğ metinlerinin gönderilmesi beklenmektedir.

Sempozyum bilim kurulunun yapacağı inceleme sonucunda seçilecek en başarılı üç yazı ödüllendirilecektir. Sempozyumda sunulacak olan tebliğ metinleri, hakemlik süreçlerinden geçirilerek başarılı bulunanlar bir kitap olarak yayımlanacaktır. Sempozyumda sunum yapacak olan katılımcılara konaklama imkanı sağlanacak, sınırlı bir bütçe ile uygun görülen bazı katılımcıların yol masrafları da temin edilecektir. Bildiri özetlerinin 350 kelimeyi geçmemesi ve özetlerin, başvuru sahiplerinin iletişim bilgileri ve akademik CV’leri ile birlikte isifam@istanbul.edu.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.

SEMPOZYUM ANA KONULARI

Sempozyumda ağırlık verilecek konular aşağıdakiler olmakla beraber bunlarla sınırlı olmayacaktır.

 • İslam İktisadı Düşüncesi ve Tarihi
 • İslam İktisadı Kavramları
 • Osmanlı İktisat Düşüncesi
 • İslam İktisadı ve Kalkınma
 • İslam İktisadı Metodolojisi
 • Ahlaki İktisat
 • İnsani Finans İslami Politik İktisat
 • İslami Finansal Kurumlar
 • İslami Sigortacılık (Tekâfül)
 • İslami Muhasebe
 • İslami Varlık Yönetimi
 • İslami Sermaye Piyasası ve Ürünleri
 • İslami Hisse Senetleri
 • İslami Kira Sertifikaları
 • İslami Finansal Teknoloji
 • İslami Mikrofinans
 • Zekât
 • Vakıf Hukuku ve Uygulamaları
 • Muamelat FıkhıTürev İşlemler

ÖNEMLİ TARİHLER

Özet Gönderme: 1 Nisan 2020

Ön Kabullerin İlanı: 1 Mayıs 2020

Tam Metin Gönderimi: 1 Ağustos 2020

Kesin Kabullerin ve Sempozyum Programının İlanı: 25 Ağustos 2020

Sempozyum Tarihi: 26-27 Eylül 2020

Sempozyum Yeri: Seyyid Hasan Paşa Medresesi

DÜZENLEME KURULU

Doç. Dr. Necmettin KIZILKAYA
Doç. Dr. Ömer KARAOĞLU
Batuhan Buğra AKARTEPE
Muhammed Taha KARA
Ahmet Faruk ŞENER
Sümeyra UZUN
Vasfi AKDENİZ
Esra BALCI
Melih OKTAY
Abdullah ONUR
Canan TATA

Kaynak: İSİFAM

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir