IDB Nedir ?

İslami finans alanında Cidde’de 1970 yılında gerçekleştirilen İslam ülkeleri dışişleri bakanları toplantısı neticesinde, İslam ülkeleri arasında ekonomik işbirliğine gidilmesine karar verilmiştir. Devamında Karaçi’de gerçekleştirilen konferans neticesinde Pakistan ve Mısır temsilcileri, milletler arası faizsiz bir bankanın kurulmasının ihtiyaç olduğunu ortaya koymuşlardır. Bu noktadan hareketle aralarında Türkiye’nin de bulunduğu ülkeler, 1973’te Kahire’de mali bir komite kurarak, oluşturulacak olan faizsiz bir ekonomik sistem ile İslam ülkelerindeki sermaye birikiminin tüm İslam dünyasının yararına sunulması hususunda anlaşarak, İslami usullere uygun bir şekilde işlem yapacak ortak bir bankanın kurulması doğrultusunda karar almışlardır. Gelişmeler neticesinde, Kral Faysal’ın girişimi ve desteği ile 22 İslam ülkesinin katılımı sonucunda 1975 yılında IDB kurulmuştur. IDB’nin temel işlevi, üyeler arasındaki mali yardımlaşmayı sağlayarak, bunu İslam hukukuna uygun bir şekilde iktisadi ve toplumsal kalkınmaya dönüştürmektir. Bu doğrultuda bankanın gündemi; İslam ülkeleri arasındaki ticareti arttırmak, gelişme sürecine girmiş olan ülkelerin projelerini
desteklemek ayrıca uygulamak istedikleri kamu yatırımı projelerini finanse etmek,eğitim ve araştırma çabalarına yardımcı olmak v.b. gibi ülkelerin yapısal olarak gerçekleştirecek oldukları yatırımların finansmanıdır. Klasik batı bankalarını çalışma modeli olarak dikkate almış olan IDB, İslam Konferansına üye olan ülkelerin kalkınma hamlelerine temel destek sunan bir kuruluş niteliğindedir. Niteliği açısından önemli bir yere sahip olan IDB ile birlikte İslami bankacılık
hareketi gelişimi ivme kazanmıştır. 1975 yılında Cidde’de kurulan IDB; 1992 yılında Morokko, 1994 yılında Malezya, 1997 yılında Kazakistan ve 2007 yılında Senegal’da kurulan dört bölgesel ofise sahiptir.
İslam Kalkınma Bankası’nın faaliyetleri şu şekilde sıralanabilir:

• Kamu ve özel sektörlerin proje finansmanı,
• Yoksulluğun azaltılması için kalkınma yardımı,
• Kapasite geliştirme için teknik yardım
• Ticaret finansmanı,
• Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin finansmanı,
• İslami finans kurumlarında doğrudan sermaye yatırımı,
• Yatırım ve ihracat kredisi için sigorta ve reasürans kapsamı,
• İslam ekonomisi ve bankacılıkta araştırma ve eğitim programları,
• Üye ülkeler ve üye olmayan ülkelerde Müslüman topluluklar için özel
yardım ve burslar,
• Acil yardım ve üye ülkelerdeki kamu ve özel kuruluşlar için danışmanlık
hizmetlerini sunmaktadır.

Kaynak: Şükrü Sürücü

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir