IFSB, Derleme Kılavuzunu Revize Etti

İslami Finansal Hizmetler Kurulu (IFSB), İhtiyati ve Yapısal İslami Finansal Göstergeler (PSIFI)hakkındaki derleme kılavuzunu revize etti

PSIFI Derleme Kılavuzu, temel göstergeler, derleme prosedürleri, toplamalar ve konsolidasyon prosedürleri, vb. hakkında bilgi sağlayan kapsamlı bir belgedir. Veri tedarikçilerine, veri derleyicilerine ve PSIFI verilerinin kullanıcılarına yardım sağlar.

İlk Derleme Kılavuzu, 2007 yılında yayınlanmış daha sonra 2011’de IFSB tarafından güncellenmiştir. Göstergeler listesinde bazı değişiklikler yapılmış ve PSIFI’lere İlişkin Derleme Kılavuzu 2015’te son halini almıştır. PSIFI’ler üzerine Derleme Kılavuzu’nun gözden geçirilmiş versiyonu, 2019, bankacılık, sermaye piyasaları ve takaful gibi İslami finansal hizmetler sunan kurumlar için PSIFI’lerin toplanması, derlenmesi ve dağıtılmasıyla ilgili rehberliği kapsamaktadır.

İslami finansal hizmetler sunan kurumlar arasında veri derleme ve yayma metodolojisini standartlaştırmak için bir rehber olmayı amaçlayan Derleme Kılavuzu, veritabanı geliştirmenin temelinin tamamlandığına işaret ediyor. Kılavuzda açıklanan PSIFI’lerin ana hedefleri şunlardır:

  • bir dizi ihtiyati, yapısal ve finansal güç göstergesi aracılığıyla İslami finansal hizmetler sektörünün sağlamlığının ve istikrarının izlenmesini ve analizini kolaylaştırmak;
  • IFSB tarafından uygun uluslararası ihtiyati standartların oluşturulmasını ve geliştirilmesini desteklemek ve koordine etmek;
  • ekonomik kalkınmayı teşvik etmek ve ülkeler arasındaki ekonomik ilerlemedeki eşitsizlikleri azaltmak için bir araç olarak İslami finansal hizmetler sektörünün geliştirilmesini teşvik etmek;
  • PSIFI’lerin ve IFSB araştırma raporlarında yayınlanan diğer ülkeler arası sektör verilerinin kamu erişilebilirliği yoluyla uluslararası finansal sisteme entegrasyonlarını kolaylaştırmak için yerli İslami finansal hizmetler sektörünün şeffaflığını ve uluslararası karşılaştırılabilirliğini güçlendirmeye yardımcı olmak; ve
  • İslami finansal hizmetler sektörünün herhangi bir zamanda performansını ölçmek için, hem ulusal hem de küresel düzeylerde, tüm finansal sistemin bir yüzdesi olarak Şer’i finansal işlemlerin, ürünlerin ve hizmetlerin pazar paylarının belirlenmesine yardımcı olmak.

Derleme Kılavuzunun düzenlenmesi üzerine, IFSB Genel Sekreteri Dr. Bello Lawal Danbatta şunları söyledi: “PSIFI’ler, Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından hazırlanan Finansal Sağlamlık Göstergeleri gibi diğer uluslararası finansal istatistiklerle tutarlıdır ve İslami Finansal Hizmetler sunan kurumların özelliklerini karşılamak için uygun şekilde uyarlanmıştır. Ayrıca, “Şimdi İslami sermaye piyasaları ve takaful sektörlerinde genişleyerek veri tabanını geliştirmeyi dört gözle beklerken, İslami bankacılık sektörü için PSIFI projesi küresel İslami bankacılık faaliyetlerinin yüzde 95’inden fazlasını kapsayan gelişmiş ve sürdürülebilir bir aşamaya ulaştı.” diye ekledi.

PSIFI’lere ilişkin IMF, İslam Kalkınma Bankası (IsDB) ve Asya Kalkınma Bankası (ADB), IFSB Sekreterliğine Kılavuzun farklı aşamalarda gözden geçirilmesinde büyük ölçüde destek vermiştir. Sekreterya, IFSB üyesi olan düzenleyici ve denetleyici makamlara üyelerin danışması sırasında taslak Derleme Kılavuzu hakkında faydalı yorumlar sağladığı için de minnettardır.

Derleme Kılavuzu IFSB web sitesinden indirilebilir: www.ifsb.org

 

Kaynak: Zawya

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir