IFSB İki Yeni Standart Benimsenmesine Karar Verdi

IFSB, 11 Aralık 2019’da  Bangladeş’te gerçekleştirilen 35. IFSB Konsey Toplantısı’nda iki yeni standardın benimsenmesine karar verdi

Islamic Financial Services Board (IFSB) konseyinin benimsediği bu iki standarttan biri  finansal inklüzyon (TN-3),  yani İslami finansa dair teknik konuları, diğeri ise (GN-7), yani Şer’i uygunluk konusunu içermektedir.

TN-3 bankacılık sektörünü, banka dışı finansal kurumları ve İslami sermaye piyasasını kapsar.

TN-3’ün amaçları:

  • Finansal katılım girişimlerini desteklemek için düzenleyici ve denetleyici politikalar konusunda uluslararası referans kılavuzları sağlamak;
  • Düzenlemenin ve denetimin yararlarının risklere ve maliyetlere karşı dengelenebilmesi için orantılılık ilkesinin uygulanması konusunda rehberlik etmek;
  • Dijital finans ve FinTech platformları ile Şeriat uyumlu mekanizmalar yoluyla finansal katılımın arttırılmasında son gelişmelerin etkisine varmak;
  • İslami sosyal finans modlarının ticari sosyal entegrasyonuna yönelik bir yöntem geliştirmek; ve
  • Sosyal entegrasyon kapsamındaki mikrofinans ve finansal katılım faaliyetlerinde ortaya çıkan düzenleyici sorunların önündeki zorlukları vurgulamak ve bunlara çözüm önermek.

GN-7’nin amaçları:

  • Ahlaki tehlikeyle ilgili hususlar dahil olmak üzere, bir Şer’i uyum mekanizması ve uygulamak için ön koşullar geliştirmek;
  • Şer’i standartlara yönelik uyumlu tesisleri geliştirmek için araçlar ve işletme yöntemleri üzerine perspektifler sunmak;
  • Şer’i finans kurumları için denetleyici ve operasyonel hususları belirlemek; ve
  • Şer’i finans kurumlarının makro ihtiyati çerçeveye daha geniş entegrasyonu sağlamak ve bunun para politikası perspektifinden etkilerini gözlemlemek.

TN-3 ve GN-7 ile ilgili yazılımlar, IFSB web sitesinde, www.ifsb.org adresinde hem İngilizce hem de Arapça dillerinde hazırlanacaktır.

Kaynak: Zawya

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir