IFSB Nedir?

İslami Finansal Hizmetler Kurulu (IFSB); Bahreyn, Endonezya, İran, Kuveyt, Malezya, Pakistan, Suudi Arabistan ve Sudanın yanı sıra İslam Kalkınma Bankasının da üyeliğiyle 2002 yılında kurulmuştur. 9 üye ile başlayan IFSB’nin Nisan 2017 itibariyle; 70 düzenleyici ve denetleyici makam, 7 Uluslararası sivil toplum kuruluşu ve 57 yargı bölgesinde faaliyet gösteren 106 piyasa oyuncusu (finansal kurumlar, profesyonel firmalar, endüstri dernekleri ve borsalar) olmak üzere toplam 183 üyesi bulunmaktadır. IFSB, Malezya’nın ev sahipliği yaptığı uluslararası bir kurumdur. Kurul, İslami finans kuruluşunun benzersiz özellikerine uygun olarak ihtiyati standartları geliştirmenin önemli bir görevini üstlenmiştir. Uluslararası Para
Fonu (IMF)’nun sponsorluğunda ve Basel Bankacılık Denetim Komitesi ile yakın iş birliği içinde kurulan IFSB, İslami finans ve standartlarını geliştiren en etkili kuruluşlardan birisi olmasıkte açısından önemlidir. Bu noktadan hareketle IFSB, belirtilen kuruluşların mevcut standartlarını ve yönergelerini İslam hukukuna uygun olarak İslami finansal kuruluşlara uyarlama görevini yerine getirmektedir.

IFSB’nin amaçları şunlardır:

– Sağlam ve şeffaf İslami finansal hizmetler endüstrisinin gelişimini teşvik etmek amacıyla İslam hukukuna uygun uluslararası yeni standartlar geliştirerek mevcut standartların yeni standartlara uyumlaştırılmasını sağlamak ve benimsenmesi için tavsiyelerde bulunmak,

– İslami finansal ürünler sunan kurumların etkin denetimi ve düzenlemesi hakkında rehberlik etmek ve uluslararası standartları hesaba katarak İslami finansal hizmetler endüstrisi için risklerin belirlenmesi, ölçülmesi, yönetilmesi ve açıklanmasını geliştirmek,

– Halihazırda uluslararası para ve finansal sistemlerin ve üye ülkelerin mali istikrar ve sağlamlılık standartlarını belirleyen ilgili kuruluşlarla irtibat kurmak ve işbirliği yapmak,

– Etkili işlemler ve risk yönetimi için araçları ve prosedürleri geliştirerek girişimleri koordine etmek ve genişletmek,

– İslami finansal hizmetler sektörünün geliştirilmesinde üye ülkeler arasında işbirliğini teşvik etmek,

– İslami finansal hizmetler endüstrisinin ve ilgili piyasaların etkili bir şekilde düzenlenmesi ile ilgili beceri gerektiren alanlarda çalışan personelin eğitime ulaşmasını kolaylaştırmak,

– İslami finansal hizmetler endüstrisiyle ilgili alanlarda anketler, araştırmalar yapmak ve bunları yayınlamak,

– İslami bankalar, finansal kurumlar ve endüstri uzmanları hakkında veri tabanı oluşturmak,

– IFSB Genel Kurulunun zaman zaman kabul edeceği diğer tüm hedefleri yerine getirmek.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir