İKAM, Temel Eğitim Programı (TEP) Serisinin 4.’sü Konya’da!

İKAM, Temel Eğitim Programı (TEP) serisinin 4.’sünü KTO Karatay iş birliğiyle gerçekleştiriyor

Program Hakkında

Bu program İKAM (İslam İktisadı Araştırma Merkezi) tarafından İslam iktisadı alanında çalışmalar yapan araştırmacı adayları için bir giriş eğitimi olarak düzenlenmektedir. İslam iktisadı kavramı özellikle son dönemlerin revaçta olan kavramlarından biridir. Üniversitelerin yüksek lisans ve doktora programlarında bu alanlarda eğitim vermeleri, ana bilim dalları açmaları, henüz sayısı az olsa da lisans bölümlerinin açılması, sempozyum, çalıştay, panel ve söyleşilerin düzenlenmesi mevcut durumun somut birer göstergeleridir. Bununla beraber İslam iktisadının sürdürülebilir bir şekilde uygulanabilmesi için iyi bir şekilde anlaşılması ve doğru politikalarla desteklenmesi gerekmektedir. Bu kapsamda programımız 2 gün sürecek şeklide planlanmış, İslam iktisadı alanında çalışmalar yapan araştırmacı adayları için bir giriş programı niteliğindedir.

Programın Amacı

Programın amacı İslam iktisadı alanında çalışma yapmaya başlamış veya başlamayı düşünen araştırmacı ve araştırmacı adayları için bu kavramı her boyutuyla anlaşılır kılmaktır. Bu program sonrasında ilgili alanda çalışmaya başlamadan önce araştırmacının zihinde İslam iktisadı kavramı, günümüze kadar süregelen serüveni, temel ilkeleri ve uygulanabilir bir sistemin bileşenleri, ilgili alanın sektörde karşılığı olan katılım bankacılığı genel hatlarıyla inşa edilmiş olacaktır. Ayrıca bu alandan çalışmaya aday araştırmacıların, izlenecek metodolojiyi anlamaları, İslam iktisadının fıkhi temellerini kavramaları ve güncel iktisadi meseleler karşısında İslam iktisadının bulunduğu yere ve sunduğu çözüm önerilerine vakıf olmaları amaçlanmaktadır.

Programın Kapsamı

Program iki gün şeklinde gerçekleşecektir. Birinci gün ilk olarak İslam iktisadı kavramının nasıl ortaya çıktığı ve günümüze kadar nasıl bir süreçten geçtiği tartışılacaktır. Devam eden süreçte katılımcılara İslam iktisadının temel ilkelerinden bahsedilecektir. Son olarak ise teorikten biraz daha uygulamaya geçilecek ve İslam ekonomik sisteminin temel bileşenlerinin ne olduğu açıklanacaktır. İlk gün İslam iktisadı katılımcılara teorik olarak tanıtıldıktan sonra, ikinci gün ilk olarak bu kavramın sektörde karşılığı olan katılım bankacılığı tanıtılacaktır. Daha sonra bu alanda çalışma yapmayı düşünen katılımcılara nasıl bir metodoloji izlemeleri gerektiğinden bahsedilecektir. Son olarak ise güncel iktisadi meseleler karşısında İslam iktisadının nasıl bir konum aldığı ve nasıl çözüm önerileri sunduğu değerlendirilerek program sona erecektir.

1.Gün – 14 Mart 2020

09.30-11:00   İslam İktisadının Doğuşu ve Gelişimi, Cem Korkut

11.30-13.00   İslam İktisadının Fıkhi İlkeleri, Hamdi Çilingir

13.30-15.30 İslam İktisadi Sisteminin Temel Bileşenleri, Ömer Faruk Tekdoğan

16.00-17.30 İslam İktisadi Sisteminin Temel Bileşenleri, Ömer Faruk Tekdoğan

2.Gün – 15 Mart 2020

09.30- 11.00 Katılım Bankacılığına Giriş, Hadin Öner

11.30- 13.00 İslami Sigortacılığa (Takaful) Giriş, Hakan Arslan

13.30- 15.30 İslam İktisadının Metodolojisi, Ozan Maraşlı

16:00- 17:30 Güncel İktisadi Sorunlar Karşısında İslam İktisadı, Necmettin Güney

 

Başvuru için tıklayınız: https://form.jotform.com/200544063153040

 

Yer: KTO Karatay Üniversitesi

Tarih: 14-15 Mart

Saat: 09.30 – 17.30

 

Kaynak: İKAM

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir