İn4startups, Girişimlerin Sürdürülebilirliğini Ölçen Etki Analizini Geliştirdi

İn4startups,  Sürdürülebilirlik Manifestosunu Yayınladı 

Birleşmiş Milletler (BM) Kalkınma Programı UNDP tarafından açıklanan verilere göre, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına (SKA) ulaşmak için, tüm sektörlerde yıllık yatırım gereksinimlerinin yaklaşık 5 ila 7 trilyon dolar arasında olduğu tahmin ediliyor. UNDP, sadece gelişmekte olan ülkelerin, SKA yatırımlarında yıllık 2,5 trilyon dolar tutarında büyük bir finansman açığıyla karşı karşıya olduğunu açıklıyor. Daha yaşanabilir bir gelecek için her kişi ve kuruma önemli sorumluluklar düşerken, startup ekosistemi de SKA’lar konusunda çalışmalar yürütüyor.  

 Startup girişimlerinin ticarileşmesini ve yatırımcılarla buluşmasını sağlayan dijital hızlandırma platformu in4startups, rdürülebilirlik manifestosunu yayımladı. 2022 yılında Ahmet Sefa Bir ve Şerafettin Özsoy tarafından kurulan platformun, girişimlerin sürdürülebilirliğini ölçen bir etki analizi geliştirdiğini de açıklandı. 

 BM’in çizdiği çerçeveyle uyumlu manifesto 

  Konuyla ilgili açıklama yapan in4startups Kurucuları Ahmet Sefa Bir ve Şerafettin Özsoy, sürdürülebilir bir gelecek için girişimcilik ekosisteminin büyük önem taşıdığını ifade ederek, “Bu nedenle SKA’lara katkıda bulunmak amacıyla kendi taahhütlerimizi ‘in4startups Sürdürülebilirlik Manifestosu’ adı altında yayımladık” dedi. Manifestoda, hem In4startups’ın uyacağı, hem de birlikte çalıştığı girişimlerin uymasını tavsiye ettiği taahhütler yer alıyor. BM’in SKA’larının çizdiği çerçeve üzerinden şekillendirilen manifesto 14 maddeden oluşuyor.  

 Girişimler etki analizi yapabiliyor 

 Bugüne kadar yüzlerce startupla çalışan in4startups, analizi ilk olarak kendine uygulayarak SKA’ların hangileriyle ne oranda örtüştüklerini haritaladı. Analizi kullanan startup girişimleri de BM’in 17 SKA’sından hangisine uygun faaliyetler yürüttüğünü tespit edebiliyor. SKA tespitinin ardından, kurumsal sürdürülebilirliğinin çevresel, ekonomik ve sosyal boyutlarda hangi oranda etki yarattığını yüzdesel olarak ölçülebiliyor. Etki analizi sonuçları 17 SKA’ya uygun olarak görselleştirilip raporlanıyor. 

 “Girişimcilik dünyanın gidişatını derinden etkiliyor” 

İn4startups kurucu ortakları Ahmet Sefa Bir ve Şerafettin Özsoy, yayınladıkları manifesto hakkında şunları ifade ettiler: ”Ana faaliyet alanımız olan hızlandırma programları aracılığıyla girişimlerin ticarileşmesi ve yatırım bulma süreçlerinin kolaylaştırılması  hizmetlerimizin ülkemizin ve dünyamızın daha yaşanabilir bir yer haline gelmesinde kilit bir rol oynadığına inanıyoruz. Çünkü girişimciliğin sadece salt bir ticari faaliyet olmadığını tüm girişimcilik çabalarının, yenilikçi iş modellerinin, ortaya çıkan ürün ve hizmetlerin neticesinde büyük bir girişimcilik ekosisteminin oluştuğuna ve bu açıdan ele alındığında da girişimciliğin dünyanın gidişatını derinden etkileyen çok önemli bir faaliyet olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle kendi faaliyetlerimizin ve geliştirdiğimiz ürün ve hizmetlerimizin girişimcilik ekosisteminin gelişimine ve dolayısıyla da dünyanın daha yaşanabilir bir yer olmasına da katkıda bulunduğunu düşünüyoruz. 

Hem ülkemiz hem de dünyamız için sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek istiyoruz. Bu amaçla kendi faaliyetlerimizin Birleşmiş Milletler Küresel Kalkınma Hedefleriyle uyumunu sağlamak ve bu hedeflere katkıda bulunmak için kendi sürdürülebilirlik manifestomuzu kamuoyuyla paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz.” 

Mottomuz: “Daha Yaşanabilir Bir Dünya için Sürdürülebilir Girişimcilik” 

1.Sürdürülebilirlik çalışmalarımızda Birleşmiş Milletler Küresel Kalkınma Hedeflerini en temel belirleyici çerçeve olarak kabul ediyoruz. 

2.Girşimcilik alanına dair elde ettiğimiz bilgi birikimimizi gerek fiziksel ve dijital etkinliklerle gerekse dijital araçlarla bu bilgiye ihtiyaç duyan taraflarla paylaşmayı önemsiyoruz. 

3.Birlikte çalıştığımız girişimcileri, faaliyetlerini küresel kalkınma hedefleriyle uyumlu hale getirmeleri ve etki değerlerini arttırmaları için teşvik edeceğiz.

4.Girişimlerin sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle uyumunu belirlemek ve uyumlu oldukları hedeflerdeki gelişimlerini takip edebilmek üzere dijital değerlendirme araç ve yazılımlarını oluşturup sürekli geliştireceğiz.

5.Küresel kalkınma hedeflerine katkı sunmayı hedefleyen kişi, kurum ve kuruluşlarla sürekli iletişim halinde olacak ve işbirliği için faaliyetler gerçekleştirmeye öncelik vereceğiz. 

6.Sürdürülebilir kalkınma hedefleri ile ilgili gerçekleştirdiğimiz tüm çalışmaları kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşacağız. Bu nedenle her yıl kurumsal sürdürülebilirlik raporumuzu yayınlayacağız. Gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerde, sunduğumuz ürün ve hizmetlerde hangi küresel kalkınma hedefine katkı sunuyorsak bunu açıkça paylaşarak tüm paydaşlarımız tarafından bilinmesini sağlayacağız. Ayrıca birlikte çalıştığımız girişimlerin de benzer şekilde sürdürülebilirlik çalışmaları hakkında bilgilendirme ve raporlama faaliyetleri yürütmelerini teşvik edeceğiz ve gerekli destekleri vereceğiz. 

7.Küresel kalkınma hedeflerine katkı sunan sürdürülebilir girişimlere pozitif ayrımcılık uygulayarak sunduğumuz hizmetlerden ve desteklerden yararlanmada öncelik sağlayacağız. 

8.Faaliyette bulunduğumuz ülkelerde toplumsal faydayı her zaman en öne koyarak yerel kaynakların kullanımında bilinçli bir üretici ve tüketici olacağız. Her zaman tükettiğimizden daha fazla kaynağın ilgili ülkeye kazandırılmasına özen göstereceğiz. Birlikte çalıştığımız girişimlerin de bilinçli üretici ve tüketici olmalarını teşvik edeceğiz. 

9.Değer zincirimizde yer alan çalışanlarımızı, tedarikçilerimizi ve tüm paydaşlarımızı sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkıda bulunmaya teşvik edeceğiz.

10.İşletmemizde yer alan çalışanlarımızı birer potansiyel girişimci olarak görerek kendi girişimlerini kurmalarını her zaman teşvik edecek, onları madden ve manen destekleyeceğiz.

11.Bilimi ve teknolojiyi sürdürülebilirliğin en önemli sürücü gücü olarak gördüğümüz için bilimsel ve teknoloji tabanlı derin teknoloji girişimciliğinin geliştirilmesine özel önem vereceğiz.

12.Müşterilerimizi sadece ticari kazanç sağladığımız taraflar değil, faaliyetlerine değer katacağımız kişi ve kurumlar olarak görüyoruz. Bu nedenle sunacağımız ürün ve hizmetlerle müşterilerimizin de küresel kalkınma hedeflerine katkı yapmalarını teşvik edeceğiz.

13.Dünyanın karşılaştığı çevresel, ekonomik ve politik zorlukların üstesinden gelmede bilimsel bilginin, ortak akıl ve uzlaşı kültürünün ve girişimcilik kültüründen gelen yenilikçilik, risk alma, proaktiflik, tutku ve sabrın bir araya gelmesinin gerekliliğine inandığımız için hep bu doğrultuda hareket edeceğiz.

14.Sürdürülebilirlik manifestomuzun yaşayan bir belge olmasını sağlayarak bizatihi kendisinin de sürdürülebilir olmasının gerekliliğine inanıyoruz. Bu nedenle küresel kalkınma hedefleri açısından en yüksek etkiyi sağlamak üzere bu metni paydaşlarımızın geri bildirimleriyle besleyerek sürekli geliştireceğiz. 

https://in4startups.com/tr/blog/in4s/in4startups-olarak-surdurulebilirlik-manifestomuz  

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir