İSİFAM Kitap Müzakereleri – 6 “Adalet: İslami ve Batılı Perspektifler”

Seyyid Hasan Paşa Medresesi’nde Doç. Dr. Lütfi Sunar ile Adalet: İslamî ve Batılı Perspektifler isimli kitap müzakeresi yapılacak

16 Mart 2020 Pazartesi günü saat 16.00’da Seyyid Hasan Paşa Medresesi’nde Doç. Dr. Lütfi Sunar ile Adalet: İslamî ve Batılı Perspektifler isimli kitap müzakeresi yapılacaktır.

Doç. Dr. Lütfi Sunar kimdir?

Doktorasını İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde “Karl Marx ve Max Weber’in Doğu Toplumlarına Yaklaşımları” başlıklı teziyle 2010 yılında tamamladı. Sosyolojik teori, şarkiyatçılık, öteki, toplumsal değişim, tabakalaşma ve eşitsizlik alanlarında çalışmalar yapmakta olan Sunar, hâlen İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Sunar’ın, Marx ve Weber’de Doğu Toplumları, Türkiye’de İş Ortaklıkları, Marx an Weber on Oriental Societies, Türkiye’de Toplumsal Değişim, Eurocentrism at the Margin: Encounters, Critics and Going Beyond ve Debates on Civilization in the muslim Word: Critical Perspectives on Islam and Modernity gibi kitapları ve çok sayıda makalesi bulunmaktadır. İlmi Etüdler Derneği’nin kurucu başkanı olan Sunar 2002 – 2008 ve 2010 – 2016 yılları arasında Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmüştür. Sunar, 2016 yılından bu yana İLKE İlim Kültür Eğitim Derneği’nin Yürütme Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. İLEM’in ilk günlerinden itibaren çok sayıda ders, etkinlik ve projenin yürütülmesinde ve yayınlarda katkısı bulunan Sunar halen İnsan & Toplum dergisinin de baş editörlüğünü sürdürmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir