İSİFAM’dan Dünya’da ve Türkiye’de Tekafül Sistemi: Sorunlar ve Çözümler Paneli

“Dünya’da ve Türkiye’de Tekafül Sistemi: Sorunlar ve Çözümler” paneli: İlhami Söyler, Abdullah Durmuş, İsmail Aydemir ve Yasemin Meriç’in katılımlarıyla gerçekleştirilecektir

Tekafül Sistemi

Tekafül diğer kullanılan adıyla İslami sigortacılık yönteminin uygulama esasları İslam dininin emir ve yasaklarına dayanmaktadır.

Tekafül sisteminin amacı belirli bir risk grubundaki bireyleri bir araya getirerek karşılaşılan tehlikelerde zararı en az da indirmek veya bireylerin toplumsal yaşantılarını alt üst etmesine izin vermeden hasarlarının telafisini sağlamaktır. Bu sistemde, aynı zamanda, amaç kâr elde etmek değil bir riskin bir diğeri hesabına üstlenilmesi prensibiyle müşterek garantinin sağlanmasıdır.

Dünya’da Tekafül Sistemi

Dünya genelinde tekafül sigortacılık uygulamalarına baktığımızda ilk uygulamanın 1979 yılında Sudan’da başladığı görülmektedir. Ancak dünya genelinde en gelişmiş sistem Malezya’da bulunmaktadır. Bu sistem Malezya’nın yanı sıra Mısır, Cezayir, Ürdün, Tunus, Suudi Arabistan, Kuveyt, Bahreyn, Senegal ve Singapur gibi ülkelerde uygulanmaktadır.
Son yıllarda özellikle Ortadoğu’da tekafül sigorta şirketlerinin sayısı artmaktadır. Tekafül sigortası sunan bu şirketlerin bir kısmı sadece tekafül odaklı sigorta şirketleri iken, bazıları ise klasik anlamda sigorta ürünlerinin yanı sıra tekafül ürünleri de sunmaktadır. Tekafül şirketlerinin bir kısmı tekafül ürünleri sunmak amacıyla kurulurken, kimileri ise büyük sigorta gruplarının tekafül branşları olarak faaliyet gösterebilmektedir. Örneğin, Takaful Malaysia sadece tekafül sigortacılığı için oluşturulmuş bir şirkettir. Diğer taraftan, Bahreyn’de faaliyette bulunan Allianz Takaful ise ünlü Alman sigorta şirketleri grubu Allianz’ın tekafül hizmeti sunan bir şirketidir. Benzer şekilde, meşhur reasürans şirketi Swiss Re’nin retekafül hizmeti sunan Swiss Retakaful isimli bir uydu firması bulunmaktadır.

Moody’s Yatırımcı Hizmetleri’nin araştırmasına göre, İslami sigortacılık sektörü artan talep nedeniyle 2015 yılına kadar 7.5 milyar dolara ulaşması beklenmektedir. Tekafül uygulamalarında Arap sermayesinin yanı sıra İngiliz HSBC, Alman Allianz ve ABD merkezli AIG Sigorta da Müslüman ülkelerdeki müşterilerine Tekafül poliçeleri satmaktadır.
Şuan dünyada 33 ülkede 200’ün üzerinde tekâful (İslâmî Sigorta) şirketi olduğu belirtilmektedir. Tekâfül Sigorta Sistemi’nin son yıllarda bu denli hızlı gelişmesinin temel nedenleri olarak; Dini inanışlara sahip kişilerin klasik sigortaları tercih etmemesi ve İslami Finans kurumlarının finansal varlıkları yönetmede, yatırımlardaki başarısı ile büyüme göstermesi sayılabilir.

İlk kurulan tekafül sigorta şirketi Islamic Insurance Co.Ltd şirketidir. 1979 yılında
Sudan da kurulmuştur. Sudan da; 2010 yılı itibariyle 28 tekafül şirketi ve 10’dan
fazla İslami esasa göre çalışan şirket vardır.

Türkiye’de Tekafül Sistemi

Türkiye’nin Tekafül sigortacılıkla tanışması 2010 yılının başlarına dayanmaktadır. Türkiye’de Tekafül esasına göre çalışan ilk sigorta şirketi Neova sigortadır.
Neova Sigorta; Kuwait Finance House Grubu iştirakidir. Türkiye’nin ilk ve tek tekâfül şirketi olma özelliği taşımaktadır. Faaliyetine 2010 Yılında başlamıştır ve yurt çapında yaygın 550 acente, 3 Katılım Bankası acenteliği (şube sayısı 553) bulunmaktadır. Pazar payı %0,75’tir. Neova Sigorta, Hibrid Tekafül Modeli olarak, Teknik İşlemlerde ücretsiz vekâlet, Mali İşlemlerde ise ücretli vekalet modelini kullanmaktadır.

Türkiye’de Tekafül esasına göre çalıştığını duyuran bir diğer şirket Asya Emekliliktir. Asya Emeklilik Türkiye’nin ilk ve tek faizsiz emeklilik şirketi olduğunu duyurmuştur. Asya Emeklilik 1 Temmuz 2011 yılında faaliyet başlamıştır.
Türkiye’de faaliyette bulunan Tekafül sigorta şirketleri topladıkları fonların büyük bir bölümünü Katılım hesaplarında değerlendirmektedirler. Özellikle Türkiye’de son zamanlarda İslami finans enstrümanlarının çeşitlenmesiyle Tekafül sigorta şirketlerinin yatırım alternatifleri gelişmiştir.

Tarih: 26 Kasım

Saat: 16.00

Yer: Seyyid Hasan Paşa Medresesi Kimyager Derviş Paşa Sk. No:16, 34134 Beyazıt/ İSTANBUL

Kaynak: İSİFAM

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir