İslam İktisadı Temel Eğitim Programı Tamamlandı

Ankara İslam İktisadı Temel Eğitim Programı 30 Kasım – 1 Aralık 2019 tarihinde İDE’de gerçekleştirildi

 

İKAM (İslam İktisadı Araştırma Merkezi) tarafından gerçekleştirilen Ankara İslam İktisadı Temel Eğitim Programı, İslam Ekonomisi ve Finansı alanında çalışma yapan değerli araştırmacı ve akademisyenlerin katkılarıyla 1 Aralık 2019 tarihinde sona erdi. 16-17 Kasım 2019 tarihlerinde Adana’da da gerçekleştirilen İslam İktisadı Temel Eğitim Programı’nın temel amacı bu alanda çalışmaya aday araştırmacıların, izlenecek metodolojiyi anlamaları, İslam iktisadının fıkhi temellerini kavramaları ve güncel iktisadi meseleler karşısında İslam iktisadının bulunduğu yere ve sunduğu çözüm önerilerine vakıf olmalarını sağlamaktır.

İlk oturumu 30 Kasım tarihinde gerçekleşen Ankara İslam İktisadı Temel Eğitim Programı, 2010-2017 yılları arasında Diyanet İşleri Başkanlığı yapmış olan Mehmet Görmez’in şu anda başkalığını yürütmekte olduğu İslam Düşünce Enstitüsü (İDE)’nde gerçekleştirildi.

Program açılış konuşmasını yapan Görmez, enstitü bünyesinde ilerleyen zamanlarda iktisat – ahlak  ilişkisi kapsamında çalışmalar yapılabileceğini duyurdu. Buna ek olarak, iktisada dair görüşlerini bildiren Görmez, şu açıklamalarda bulundu: “İktisat meselesine usül açısından bakmak gerekir diye düşünüyorum. Çünkü iktisat, özellikle insanlıktaki büyük değişimlerin en büyük sebebini teşkil ediyor. İnsan hayatında, bundan yüz sene önce ekonomik gelişmeler, iktisadi hayat, insan hayatının daha cüz’i bir kısmını oluşturuyordu. Ama bugün, adeta ekonomi insanı yutmuş vaziyette. Finans da ekonomiyi yutmuş vaziyette. Elimizdeki veriler dünyadaki gelişmelere ne kadar uygun bir yorum alanı açabilecek veya açamayacak? Gerçekten ciddi bir soru. Her alanda olduğu gibi iktisat alanının da bir itikadi temeli var, inanç temelleri var, hukuki temelleri var, ahlaki temelleri var. Elbette Kur’an-ı Kerim sadece ana temellerden söz eder ve bunun üzerinde insanların bir düşünceyi bina etmesini ister.”

Mehmet Görmez’in yaptığı açılış konuşması sonrası programın ilk oturumunda Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nde profesör ünvanıyla görev yapan Hakan Sarıbaş sunumunu gerçekleştirdi. Makro iktisat, büyüme, para politikası gibi alanlarda çalışmalar yapmış olan Sarıbaş, İslam iktisat düzenini iktisat perspektifinden değerlendirdi. Sarıbaş, İslam iktisat düşünürlerinin bilgiye yaklaşım eğilimlerini değerlendirirken Zarqa, Nakvi, Kahf, Khan ve Bendjilali gibi bilim insanlarının İslam iktisadında tüketici konusuna bakış açılarını sundu.

İkinci oturumda Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nde akademik görevini yapmakta olan Cem Korkut, İslam İktisadının Tarihsel Gelişimi isimli eğitimi sundu. Bu kapsamda, Cahiliye Döneminden günümüze kadar olan her türlü iktisadi faaliyete değinildi.

Programın birinci günü son oturumda İstanbul Üniversitesi’nde araştırma görevlisi kadrosunda görev yapan Batuhan Buğra Akartepe, fıkhi kaynaklar çerçevesinde İslam İktisadının Fıkhi İlkelerini ele aldı.

Eğitim programının ikinci gününde Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Celal Türer, Yeminli Mali Müşavir Fevzi Mutlu, Hadis ilmi araştırmacısı Hamdi Çilingir ve Kırklareli Üniversitesi Dr. öğretim üyesi Taha Eğri eğitim sunumlarını tamamladılar. İlk oturumda konuşma yapan Celal Türer, Modern Dünya ve Kadim Dünya kavramları çerçevesinde iktisat ve ahlak ilişkisini açıklarken hem akademik hem de sektörel bazda iktisadi çalışmaları bulunan Fevzi Mutlu, zekat kavramını ele aldı. Ardından, Hamdi Çilingir, İslam İktisadının Fıkhi Temellerini Şeriatın temelini oluşturan Mecelle merkezli külli kaideler açısından değerlendirdi. Son olarak, Taha Eğri, küresel iktisat düzenini ele alarak güncel sorunlar ve İslam iktisadının rolünü detaylandırdığı sunumunu gerçekleştirdi.

Program sonunda katılımcılara katılım belgeleri takdimi yapılarak hatıra fotoğrafı çekildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir