İslam Ticaret Finans Kurumu’nun (ITFC) 2019 Yılı Kalkınma Etkinliği Raporu Yayınlandı

İslam Kalkınma Bankası (IsDB) Grubu üyesi Uluslararası İslam Ticaret Finans Kurumu (ITFC) bugün 2019 Yılı Kalkınma Etkinliği Raporu’nu (ADER) yayınladı. ITFC, 2019 yılında üye ülkelerde ticareti ilerletmek için bir önceki yıla göre yüzde  12 artışla 5,8 milyar ABD doları tutarında ticaret finansmanını onayladı. Bunun 5 milyar ABD doları, kurumun BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH’ler)  doğrultusunda milyonlarca insanın geçim kaynaklarını iyileştirmeye yönelik olarak ödendi

Rapora göre; İslam İşbirliği Örgütü’nün (İİT) Asya ve BDT üyesi ülkelerinde ödeme 2,6 milyar ABD doları iken, Afrika İİT ülkelerinde toplam ödeme 2,4 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

Yoksulluk, İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme, Sıfır Açlık ve Uygun Fiyatlı ve Temiz Enerji içeren bu SKH’leri karşılamak için 2019 yılında ITFC, toplam ticaret finansmanının yüzde 36’sını temsil eden en az gelişmiş üye ülkelere (LDMC’ler) 2,1 milyar ABD doları finansman sağlamıştır.

Ayrıca rapor, ITFC’nin küresel tarım-gıda değer zincirlerine ve gıda güvenliğine de vurgu yapıyor. 2019 yılında İKT üyesi ülkelerdeki hayati büyüme sektörleri üzerindeki ITFC’nin etkisinin önemli noktaları şunlardır:

  • Enerji, tarım, inşaat, güç ve ulaşım gibi hayati sektörleri desteklemek ve  13 milyon insanın enerjiye erişiminin artırılması için 1,5 milyon mt LNG dahil olmak üzere fosil yakıt ithalatına 3,7 milyar ABD doları;
  • Gıda ithalatı ve en iyi tarım teknikleri uygulamaları üzerine eğitim de dahil olmak üzere tarım girişimlerine 755 milyon ABD doları dağıtılarak 500.000’den fazla çiftçinin gelirlerinin artırılması;
  • Batı Afrika’daki pamuk ve yer fıstığı üreticilerine 290 milyon ABD doları;
  • Üye ülkelerde gıda güvenliğini destekleyen diğer temel gıda ürünleri arasında 1,3 milyon tondan fazla buğday ve 260 bin ton pirinç ithalatı finanse etmek için 465 milyon ABD doları ödeme yapılmıştır.

Kurumun 2019 yılındaki başarılarını özetleyen ITFC CEO’su Hani Salem Sonbol, “ADER, ITFC’nin gelişmekte olan ülkelerde kapsayıcı ve sürdürülebilir sosyo-ekonomik büyümeyi desteklemedeki çalışmasının ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Ticaret finansmanı ve kalkınma girişimlerini uyumlu hale getirerek, tarım, enerji ve KOBİ’lerin kilit ekonomik sektörlerini hedefleyen üye ülkelerin ihtiyaçları için tasarlanmış Entegre Ticaret Çözümleri sunuyoruz. Küresel değer zincirleri, kırsal yoksulluğu azaltmada ve gıda güvenliğini sağlamada oynadıkları rol nedeniyle kalkınma gündeminde artan bir öneme sahiptir.”

ITFC, 2019 yılında 9 ülke ile Özbekistan, Mali, Nijer, Cibuti, Maldivler, Tacikistan, Kırgız Cumhuriyeti, Surinam ve Senegal; ve tarım, finans kurumları, kapasite geliştirme ve ticaretin teşvik edilmesine yönelik ticari kalkınma müdahaleleri için 1,2 milyon ABD doları finansman sağladı.

Raporu buradan indirebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir