İslami Bankalarda Kara Para Aklama ve Terörizmin Finanse Edilmesi Riski

IFSB-AMF işbirliğinde, İslami bankalarda kara para aklama ve terörizmin finanse edilmesi risklerine dair bir çalışma yayınlanıyor. Çalışma, bankacılık düzenleme ve denetleme kurumlarından elde edilen anket yanıtlarının değerlendirmelerini kapsamaktadır

The Islamic Financial Services Board (IFSB) – Arab Monetary Fund (AMF) ortaklığında ‘İslami Bankalarda Kara Para Aklama ve Terörizmin Finanse Edilmesi’ çalışmasının yayınlanmasına dair bir duyuru yaptı.

IFSB ve AMF işbirliği özellikle İslami bankacılık ile ilgili kara para aklama ve terörizmin finanse edilmesi yöntemlerini, eğilimlerini ve tipolojilerini incelemeyi hedeflemektedir. Bu işbirliğinin temel hedeflerinden bir diğeri ise İslami bankacılıkta bahsedilen risklerin konvansiyonel bankacılıkta ortaya çıkan risklerden gerçekten farklı olduğuna dair herhangi bir kanıt olup olmadığını ele almaktır. Bu açıdan, bu çalışmada geleneksel ve İslami bankacılık arasında farklılık gösterip göstermediklerini belirlemek için bankacılık sistemindeki kara para aklama ve terörizmin finanse edilmesi faaliyetlerinin çeşitli risklerini araştırılmıştır.
Bu çalışmanın yayınlanması üzerine, IFSB Genel Sekreteri Dr. Bello Lawal Danbatta şunları söyledi: “Bu yazı, IFSB’nin karşılaştığı –İslami Finansal Hizmetler Sektörü (Islamic Financial Services Industry – IFSI) İslami bankacılıkta kullanılan araçların ve düzenlemelerin yapısal özelliklerinden veya İslami bankalar ile müşterileri arasındaki sözleşme ilişkisinin doğasından kaynaklanabilecek kara para aklama ve terörizmin finanse edilmesi riskleri sorunlarına son derece eğilimli olabilir.– şeklindeki yorumlara cevap niteliğindedir.” Ayrıca, “Bu çalışma, IFSI’nin paydaşları arasında İslami bankacılıktaki kara para aklama ve terörizmin finanse edilmesi riskleri ile ilgili anlayış ve farkındalığı artıracak ve daha ileri araştırma çalışmalarının temelini oluşturacaktır.” diye ekledi.

Bu çalışmada, bankacılık düzenleme ve denetleme kurumlarından kara para aklama ve terörizmin finanse edilmesi konusunda alınan anket cevapları tartışılmaktadır. Genel olarak çalışma, konvansiyonel ve İslami bankacılık arasında kara para aklama ve terörizmin finanse edilmesi risklerinde önemli bir fark bulamamıştır. Ayrıca, araştırma bulguları doğrultusunda kara para aklama ve terörizmin finanse edilmesine dair sıklıkla fonların aktarımı, depolanması ve dağıtımı için kullanılan Zekat, Vakıf, Sadaka gibi İslami sosyal finans platformlarına yönelik ortaya atılan iddiaların asılsız olduğu ortaya çıkarılmıştır. Hem geleneksel hem de İslami bankacılıkta risk seviyeleri büyük ölçüde benzer olduğundan, İslami bankalar kara para aklama ve terörizmin finanse edilmesi ile mücadele için kendi ülke düzenlemelerine ve finansal eylem standartlarına uymalıdır.

 

Kaynak: Zawya

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir