İslami Finans Kanada’da Atılım Yapıyor

Kanada’da,  gelecekte aşamalı olarak artması beklenen geniş bir Müslüman popülasyonu ve yabancı yatırımcıların İslami finans ve yatırımlar için gelişen bir merkez oluşuna dair artan ilgisi ile paralel olarak geniş fırsatlar mevcut

Şu anda küresel İslami finans endüstrisinin tam merkezinde olmasa da, yakın geçmişte Kanada, İslami finans sahnesi, artan sayıda Şeriat uyumlu yatırım ve finansman teklifi geliştirdiği için yerli ve uluslararası yatırımcılardan yüksek ilgi gördü. Bunun nedeni, daha fazla Müslümanın helal bankacılık ve finans ürünleri araması ve genel olarak açık fikirli ve ilerici bir toplumun alternatif ve sosyal olarak bilinçli yatırım yolları aramasıdır.

Kanada, İslam inancını takip eden yaklaşık 1,5 milyon kişiye ya da nüfusun yaklaşık yüzde 4’üne ev sahipliği yapıyor ve bu da Müslümanları ülkenin en büyük ikinci dini grubu haline getiriyor. Çoğu göçmen olmakla beraber, Kanada’da doğan Müslümanların yüzdesi artıyor ve diğer dinlerden İslâm’a dönüşen daha küçük ama artan bir sayı var. Çoğu Büyük Toronto ve Büyük Montreal bölgesinde yaşıyor ve genellikle orta sınıf ve önemli derecede finansal okuryazarlık ile iyi eğitim düzeyine sahip. Genel olarak, Kanada Müslümanlarının sayısının önümüzdeki on yılda iki katına çıkacağı tahmin edilmektedir. Ayrıca, Kanada’daki Müslüman topluluk oldukça genç, bu nedenle ipotek, araba, ev ve kişisel sigorta, kredi kartları ve tüketici kredileri için kesinlikle büyük bir potansiyel var. Çok dilli teklifler, kişiselleştirilmiş hizmetler ve modern teknoloji tabanlı bankacılık ve yatırım ürünleri, İslami bankacılıkta talep yaratıyor.

Bu gerçekler, Kanada’nın küresel rekabet gücü ve iş yapma kolaylığı, AAA kredi notu, güçlü risk yönetim mekanizmalarına sahip iyi denetimli finansal piyasası, sağlam bir bankacılık sistemi ve birçok İslami finans ile uyumlu olduğunu gösteren bir finansal düzenleme rejimi ile birleştiriyor. 

Bu durum, açık fikirli gayrimüslimlerle birlikte etik ve sürdürülebilir yatırım görünümünde, helal ipotek ve sukuk ve İslami yatırım fonları, İslami sigorta veya takaful, emtia ve altyapı destekli yatırımlar için özel bir talep yaratmıştır. Özellikle, madencilikten hidrokarbonlara kadar değişen doğal kaynaklardaki zenginlik, iddialı altyapı geliştirme gündemi ile birleşince, İslami finansın varlık destekli ürün gereksinimlerine uygun olarak Şer’i uyumluluk arayan yatırımcılara sayısız yatırım fırsatı sunmaktadır.

Toronto’yu küresel bir finans merkezine dönüştürmek isteyen bir kamu-özel kuruluşu olan Toronto Finansal Hizmetler Birliği’ne göre, Kanada bankacılık sektörü şu anda 18 milyar dolarlık Şer’i ipoteklere sahipken, uluslararası sukuk yerli altyapı yatırımında 130 milyar dolar üretebilir İslami, çevresel ve sosyal açıdan sorumlu yatırım metodolojilerinin bir kombinasyonunu kullanarak başardılar.

Kanada’nın İslami finans sektörünü genişletmesi muhtemel bir diğer alan da takaful sektörü gibi görünüyor. Manulife Financial ve Sun Life Financial gibi büyük sigorta şirketleri şu anda Malezya ve Endonezya’da açtıkları takaful temelli sigorta iştiraklerinden deneyim kazanıyor ve aynı zamanda karşılıklı sigorta poliçelerinin takaful’a çok benzediğini akılda tutarak etik karşılıklı sigorta ürünleri geliştiriyorlar. 

 

Kaynak: Gulf Times

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir