İslami Finans Kurumu Muhasebe ve Denetimi Örgütü: AAOIFI

AAOIFI Nedir ?

AAOIFI(Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions), İslami finans kurumlarının uluslararası arenada muhasebe ve denetiminden sorumlu olan bir kuruluştur. İslami muhasebe ise bir kurumun/yapının paydaşlarına, söz konusu kurumun İslam hukuku sınırları içerisinde ve İslam’a uygun sosyoekonomik amaçlar çerçevesinde sürekli bir şekilde hareket ettiğini öğrenmelerine olanak sağlayan bir muhasebe sürecidir. Dolayısıyla, Müslümanların Allah’a karşı sorumluluklarını değerlendirme imkanı sunan bir araçtır.

Amacı, küresel İslami finans endüstrisi için çeşitli alanlarda standart geliştirme ve yayınlama olan, kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan AAOIFI, 1991’de Bahreyn’de kurulmuş olup kurucu üyeleri ise şunlardır:

İslam Kalkınma Bankası, Dallah Al Baraka, Faysal Group, KFH, Al Rajhi Banking, Albukhary Foundation

Kuruluş, yapısal olarak şunlardan oluşmaktadır:
Genel kurul
Mütevelli Heyeti(BOT)
Yönetim kurulu
Genel Sekreterlik
Teknik Kurullar: Muhasebe Kurulu, Danışma Kurulu ve Yönetişim-Etik Kurul

Kuruluş, yapısındaki yer alan birimlerden de anlaşılacağı üzere Muhasebe, Denetim, Etik ve Yönetişim alanlarında standartlar geliştirmektedir.AAOIFI, bugüne değin 100’ün üzerinde standart yayınlamıştır. Yayınladığı İslam hukuku standartları bazı ülkelerde ise zorunlu yasal düzenleme haline getirilmiştir. Bunlardan bir kısmı:

Ürdün
Kırgızistan
Mauritius
Nijerya
Katar
Umman
Pakistan
Sudan
Suriye
BAE
Yemen gibi ülkelerdir.

Kuruluş bunun dışında Konferans düzenleme, Profesyonel sertifikalar verme, JOIFA adlı dergiyi basma ve E-learning programları hazırlama gibi faaliyetlerlede uğraşmaktadır.

Kaynak: Zeyneb Hafsa ORHAN

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir