İslami MikroFinans Forumu Başlıyor

Bu yıl 9. su gerçekleşecek olan Küresel İslami Mikrofinans 11-13 Aralık tarihlerinde Pakistan’da başlıyor.

Küresel Mikrofinans Nedir ?

AlHuda CIBE’nin son sekiz senedir sponsorluğunu üstlendiği bir forumdur. Yapılan forumun amacı insanlarda İslami Mikrofinans bilincini oluşturmaktır. Forum aynı zamanda İslami Mikrofinans alanında çeşitli bilgileri sunarak ve çok taraflı gönüllü kuruluşlar ve mikrofinans ağlarıyla katılımcılara zevkli bir platform oluşturmaktadır. Bu yönüyle özellikle Pakistan’da girişimciliği ve İslami Kobi Finansmanı’nı teşvik etmektedir.

Forumun uluslararası olmasının temel sebeplerinden bazıları:

 • İslami Mikrofinans ile ilgili en son bilgilere sahip olmak
 • İslami Mikrofinans hakkında son teknoloji bilgi oturumları
 • Çeşitli alanında uzman kişilerce yapılan konuşmalar ve aktif öğrenme odaklı yapılan sunumlar
 • Katılımcılara mikrofinansla ilgili küresel bir bakış açısı kazandırmak

Oturum bilgileri: 11 ARALIK 2019

 1. Açılış oturumu
 2. Kur’an-ı Kerim okuması

TEKNİK OTURUM I: KÜRESEL KALKINMA VE İSLAMİ MİKROFİNANSIN GELECEĞİ POTANSİYELİ
İslami Mikrofinans – Küresel Senaryo ve Yükselen Eğilimler
İslami Mikrofinansta Kurumsal Çeşitlilik, Düzenleme ve Denetlemenin Zorlukları
İslami Mikrofinansın Ölçeklendirilmesi – Fırsatlar ve Zorluklar
Şeriat İlkeleri, Operasyonel Mekanizma ve İslami Mikrofinansın Pazarlama Stratejileri
Yenilikçilik, etki değerlendirmesi ve İslami Mikrofinansın gelecekteki potansiyeli

TEKNİK OTURUM II: ETKİ KANITI – İSLAMİ MİKROFİNANS VE FİNTECH İLE FİNANSAL İÇERME
Etkili Bir Finansal Katılım Aracı Olarak İslami Mikrofinans
İslami Mikrofinans ile Finansal İçerme – Etki Delili
İslami Mikrofinans, Mülteci Krizleriyle Mücadelede Nasıl Destek Verebilir; Bir Sonraki Mali İçme Sınırı
Finansal İçerme: Gelecekteki İslami Mikrofinansın gelişimi, zorlukları ve görüşü
Dijital Devrim ve Finansal İçerme

TEKNİK OTURUM III: QARZ-E-HASSAN İSLAMİ MİKROFİNANS MODELİ
Akhuwat modeli Microfinance göze çarpan özelliklerinde yeni boyutlar ekliyor
Qarz –e- Tarım ve Köy Finansmanı için Hassan
Mikrofinansı iş dünyası ile bağlama
Qarz-e-Hassan Modelinin Çoğaltılması – Zorluklar ve Avantajlar
Etki değerlendirmesi – Bir Vaka Çalışması

TEKNİK OTURUM IV: GÜÇ TABLOSU – PANEL TARTIŞMASI: İSLAMİ MİKROFİNANS SEKTÖRÜNÜ ŞERİAT FİNTECH İLE CANLANDIRMAK İÇİN FİNANSMAN KAYNAKLARI
İslami Mikrofinans Kurumlarının fon sağlama zorlukları
İslami mikrofinans kuruluşları nasıl finanse edilir?
İslami Mikrofinans İçin Fon Ajanslarının Rolü
Finansman olanaklarını oluşturmak için kalabalık finansman ve Teknolojik platform

Bu zamana kadar yapılan forumlara dünyanın çeşitli yerlerinden 50 ülkeden 1800’den fazla katılımcı eşlik etti. Katılımcılardan bazıları :

Amjad Saqib, Profesör Dr. Mohd Ami Omar, Dr. Salahudeen Jubril Abdullahi, Sn. Zaigham M. Rizvi, Sn. Osman Aurakzai, Sn. Mohammed Kroessin, Sn. Haroon Ur Rasheed, Sn. Pervez Nasim Konferansa, Sayın Mahmoud Mohammed Al Shami, Sayın Mujiv S. Hataman, Aijaz Ali Khawaja, Bay Vehbi Zeqiri ve Mohammad Lawal Shuaibu

AlHuda Nedir ?

Tüm dünyada İslami Bankacılığı teşvik etmek ve finanse etmek amacıyla kurulan ve son 10 yıldır büyük bir gayretle çalışmalarını sürdüren bir kuruluştur. Ayrıca bu kuruluş İslami Bankacılık ve Finans alanındaki son teknolojik ürünleri de hizmete sunmaktadır. AlHuda 54 ülkeye yayılmış ve birçok ulusal, uluslararası kuruluş ve kurum tarafından desteklenmektedir. Bünyesinde yer alan departmanlar şunlardır:

 • Danışmanlık ve Müşavirlik
 • Araştırma-Geliştirme
 • Eğitim ve Kapasite Geliştirme
 • Şeriat Danışma
 • Yayınlar ve Etkinlikler

Kaynak: AlHuda

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir