İZÜ-Döngüsel Ekonomi Sempozyumu

TÜBA Sürdürülebilir Kalkınma, Finans ve Çevre Çalışma Grubu, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi ve UN SDSN Türkiye organizasyonunda; Boğaziçi Üniversitesi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi katkılarıyla sempozyum düzenleniyor

Birleşmiş Milletler çerçevesinde uygulamaya konulan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları diğer bir ifade ile Küresel Amaçlar, dünyada yoksulluğun ortadan kaldırılması, gezegenin korunması ve tüm insanların barış ve refah içerisinde yaşamasını sağlamak için yapılan girişimlerden birisidir. Bu bağlamda sürdürülebilir kalkınma kavramı, Birleşmiş Milletler (BM) ile birlikte devletlerin öncelikli hedeflerinden biri haline gelmiştir. Yoksulluk ve açlığın sona erdirilmesi, sağlıklı bireyler yetiştirmek, nitelikli bir eğitim tahsis etmek, temiz su ve sıhhi koşullara dünyadaki her bireyin ulaşmasını sağlamak, erişilebilir ve temiz enerjiyi temin etmek, insanlara yakışır istihdam sahaları oluşturarak ekonomik iyileşmeye katkı sunmak, sanayi, yenilikçilik ve altyapıda gelişmek, eşitsizliklerin azaltılması yönünde adımlar atmak, sürdürülebilir şehirler ve yaşam alanları oluşturmak, sorumlu tüketim ve üretimi sağlamak, iklim değişikliği gibi çevre problemleri ile mücadele etmek, barış ve adaleti tesis etmek ve tüm bu amaçlar için ortaklıklar kurmak başlıkları ile özetlenen bu hedefle birbirleriyle yakından bağlantılıdır.

TÜBA Sürdürülebilir Kalkınma, Finans ve Çevre Çalışma Grubu, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi ve UN SDSN Türkiye organizasyonunda; Boğaziçi Üniversitesi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi katkılarıyla düzenlenen sempozyumun 2021 yılı teması Döngüsel Ekonomi olarak belirlenmiştir. Döngüsel ekonomide oluşan her atık tekrar değerlendirilerek hammadde maliyetleri azaltılmaktadır. Bu sayede kaynak verimliliği sağlanarak daha çevreci ve sürdürülebilir bir ekonomik ekosistem inşa edilmektedir. Sempozyumda, sürdürülebilir kalkınma, finans ve çevre bağlamında “döngüsel ekonomi” kavramının çok boyutlu tartışılması amaçlanmaktadır.

Konu Başlıkları

  • BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları bağlamında Döngüsel Ekonomi
  • Dünyada Döngüsel Ekonomi Uygulamaları
  • COVID-19 Sonrası Döneminde Döngüsel Ekonominin Getireceği Fırsatlar
  • Döngüsel Ekonomide Kamu Politikaları
  • Döngüsel Ekonomi Yatırımları
  • Sektörel olarak Döngüsel Ekonomi
  • Döngüsel Ekonomi ve Çevre
  • Döngüsel Ekonomi ve İstihdam
  • Döngüsel Ekonomi ve Finans
  • Döngüsel Ekonomi ve Tarım

Program 19 – 20 Şubat 2021 tarihinde yapılacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız. 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir