Kitap Tanıtımı: Abdul Azim Islahi/ İslam İktisat Düşüncesinin Değişimi

Kitap tanıtımlarımıza bugün Abdul Azim Islahi’nin İslam İktisat Düşüncesinin Değişimi çalışmasıyla devam ediyoruz 

İslam İktisat Düşünce Tarihi serisinin dördüncü kitabı olan eser, Hicri 12. yüzyılda (Miladi 18. yüzyıl) İslam iktisat düşüncesini incelemektedir. Eser, büyük İslam medeniyetinde çöküşün hızlandığı, İslam topraklarında Batılı kolonizasyonun başladığı dönemde İslam düşünürlerince bir çeşit uyanışın, öz arayışın ve yenilik çalışmalarının başladığını vurgulamaktadır.
Islahi bu dönemi, dönemin dinamik ve devrimci üç şahsiyeti; Muhammed b. Abdülvehhab, Osman b. Fûdi, Veliyyullah Dihlevî üzerinden anlatmaktadır. Uygun perspektifi oluşturmak adına öncelikli olarak dönemin İslam tarihine genel bir bakış sunulmuştur. İslam dünyasının farklı bölgelerinde dünyaya gelmiş ve fikri ve fiili yenilikler getirmiş üç ilim adamının dini, sosyo-politik ve entelektüel alanlardaki yenilikçi çabalarına odaklanılmaktadır. Her biri için dönem ve çerçeve, hayat ve çalışma, iktisadi fikirleri ve etkileri başlıkları altında çalışmalar yapılmıştır. Kitap, 18. yüzyılda İslam iktisadi düşüncesine dair bir taslak oluşturmakta, İslam iktisadi düşüncesi tarihi literatüründe bir boşluğu doldurmaktadır.

Satış Linki: https://bit.ly/39XQiqL

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir