Kitap Tanıtımı: Abdul Azim Islahi/ Müslüman Arap Yazarların İktisat Düşüncesi

Kitap tanıtımlarımıza bugün Abdul Azim Islahi’nin Müslüman Arap Yazarların İktisat Düşüncesi çalışmasıyla devam ediyoruz 

İslam İktisat Düşüncesi Tarihi serisinin beşinci kitabı olan bu çalışma, Islahi’nin erken dönem Müslüman âlimlerin iktisadi görüşleri üzerine yaptığı araştırma serisinin devamı niteliğinde olup, Tunus, Suriye, Yemen ve Mısır bölgelerinden Müslüman âlimlerin iktisat düşüncesini araştırmaktadır. Çalışma için Tunus’tan Hayreddin Paşa ve Muhammed Bayram El-Hâmis, Suriye’den İbn Âbidîn ve Abdurrahman Kevâkibî, Yemen’den Muhammed b. Alî b. Muhammed Şevkânî ve son olarak Mısır’dan Rifâa Tahtâvî, Muhammed Abduh, Ali Paşa Mübârek ve Abdullah Nedîm gibi çeşitli uzmanlık alanlarını temsil eden kişiler seçilmiştir.

Kökleri İslam’ın temel kaynaklarına kadar ulaşsa da İslam iktisadı disiplininin modern gelişimi temelde bir 20. yüzyıl fenomenidir. Bir önceki yüzyıl olan 19. yüzyıl, Arap dünyası ve Batı medeniyeti arasında başlayan etkileşim nedeniyle önceki yüzyıllardan farklı ve ayırt edicidir. Bu manada Islahi’nin 19. yüzyılda yaşamış Müslüman Arap âlimlerin iktisat düşüncelerini incelediği bu çalışması, iktisadi düşünce tarihi alanına yapılmış çok ciddi bir katkıdır. Eser, İslam İktisadı alanına ilgi duyan herkesin ilgi ile okuyacağı bir içeriğe sahiptir.

Satış linki: https://bit.ly/2U2fjvl

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir