Kitap Tanıtımı: Ali Muhyiddin Karadâğî/ İslam İktisadına Giriş

Kitap tanıtımlarımıza bugün Ali Muhyiddin Karadâğî’nin İslam İktisadına Giriş adlı çalışmasıyla devam ediyoruz

İslam iktisadı alanında öncü çalışmaları ile bilinen Karadâğî’nin çalışması bu kitap, sünnet, makâsıdu’ş-şeri’a ve fıkıh mirası ışığında modern ekonomiyle mukayeseli olarak temellendirilmiş bir çalışma iddiası taşımaktadır. Karadâğî, İslâm hukuku ve iktisat öğrencilerinin, İslâmî bir bakış açısı ile ekonomi dünyasında tartışılan önemli konular hakkında fikir sahibi olmaları gerektiği belirtmektedir. Bu eser, bu ihtiyaca yönelik bir girişimin sonucudur.

Kitap, iktisatta yer alan en önemli kavramları tanımladıktan sonra, İslâm iktisadının araştırma yöntemini, İslâm’da iktisat ilmi, iktisat teorisi ve iktisat felsefesi gibi temel konuları incelemektedir. Bunun yanında, küresel ekonomik krizler, bilim, sistem ve teori olarak İslâm iktisadının temellendirilmesi; İslâm iktisadının kaynakları, özellikleri ve bunların araştırılma yöntemi; İslâm iktisadında büyüme ve onu destekleyen temel faktörler gibi konular kapsamlı bir şekilde ele alınmıştır. Modern iktisat çalışan öğrenciler için giriş niteliğinde olan bu kitap, İslâm iktisadı hakkında detaylı ve temellendirici bilgiler vermektedir.

 

Satış linki: https://bit.ly/33P1Z0Q

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir