KİTAP TANITIMLARI

Kitap Tanıtımı: Borçlandırılmış İnsanın İmali/Maurizio Lazzarato

Kitap tanıtımlarına bugün Maurizio Lazzarato’nun kaleme aldığı “Borçlandırılmış İnsanın İmali” adlı çalışmayla devam ediyoruz

2014 yılında Açılım Kitap Yayınevi tarafından basılan Borçlandırılmış İnsanın İmali’nde, Maurizio Lazzarato, borcun, kapitalist ekonomi için bir tehdit olmak şöyle dursun, neoliberal projenin tam merkezinde yer aldığını gösteriyor. Marx’ın değeri pek bilinmemiş bir metninin yanı sıra, Nietzsche, Deleuze, Guattari ve yine Foucault’nun yazılarını yeniden okumak suretiyle, yazar borcun her şeyden önce politik bir inşa olduğunu ve alacaklı/borçlu ilişkisinin günümüz toplumlarının temel toplumsal bağını ve ilişkisini teşkil ettiğini ortaya koyuyor.

Borç sadece ekonomik bir olumsuza indirgenemez; o aynı zamanda yönetilenlerin zamanının ve davranışlarının belirsizliğini azaltmayı hedefleyen, bireysel ve kolektif öznelliklerin denetimine ve yönetimine ilişkin bir güvenlik tekniğidir. Devlet’e, özel sigortalara ve daha genel olarak, şirketlere karşı hep daha fazla borçlu hale geliyoruz ve vaatlerimizi yerine getirmek için hayatlarımızın, insani sermayemizin girişimcileri olmaya teşvik ve icbar ediliyoruz; tüm maddi, zihinsel ve duygusal ufkumuz böylece yeniden biçimlendirilmiş ve alt üst edilmiş bulunuyor.

Satın almak için tıklayınız.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir