Kitap Tanıtımı: Cengiz Kallek/ İslam İktisat Düşüncesi Tarihi

Kitap tanıtımlarımıza bugün Cengiz Kallek’in İslam İktisat Düşüncesi Tarihi adlı çalışmasıyla devam ediyoruz

İslâm İktisat Düşüncesi Tarihi, ilk dönemlerinden itibaren iktisadî olgular, olaylar ve sorunlar üzerine pek çok müstakil kitap yazılan İslâm medeniyetinin iktisat düşüncesi boyutunu aydınlığa kavuşturmak ve bu düşüncenin akımlarını belirlemek suretiyle bir “düşünsel soy kütüğü” çıkarma amacıyla hazırlandı. İslâm iktisat düşüncesinin konumunu ve değerini yadsıyan savların sorgulanmasını da amaçlayan bu çalışma, Sünnî ve Şiî kamu maliyesi yazarlarını tarihdizinsel sırayla ele alarak İslâm iktisat düşüncesinin temel metinlerini inceliyor.

Böylece Sünnî ve Şiî ulemanın ortaya koyduğu harâc-emvâl kitaplarını ve bu eserlerde  iktisadî düşünceyi tadad etmek suretiyle ulemanın ve devlet erkanının “politik ekonomi” hakkındaki tefekkür düzeyini ortaya koymaya çalışıyor.

 

Satış linki: https://bit.ly/2xAcdFX

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir