Kitap Tanıtımı: İslam’da İktisadi Kuruluşlar ve Yoksullukla Mücadele / Munawar Iqbal

Kitap tanıtımımızda bugün Munawar Iqbal’ın editörlüğünü yaptığı “İslam’da İktisadi Kuruluşlar ve Yoksullukla Mücadele” adlı çalışmasıyla devam ediyoruz

Yoksullukla mücadele, insanlığı uzun zamandır meşgul eden ve özellikle dünyanın belli bölgelerinde hâlen önemli bir mesele olarak durmaktadır. Bu bölgelere baktığımızda çoğunluğunun Müslüman nüfusa ev sahipliği yaptığını görmekteyiz. Konu üzerine çalışmalar yapan Müslüman iktisatçılar, yoksulluğun tek boyutlu düşünülemeyeceğini, ekonomik büyüme odaklı yaklaşımların yoksulluk ve eşitsizliğin esas sebeplerini gizlediğini öne sürmektedirler.
Kitap, yoksullukların azaltılmasına yönelik İslâmî yaklaşım ve İslâmî sistemin kurumlarının bu konuda oynadığı rol üzerine odaklanmaktadır. Zekât, ribâ, vakıf, tekâfül, ifa gibi önemli kurumsal düzenlemelerin yoksullukların giderilmesindeki ve İslami iktisat paradigması içindeki sosyal olarak kabul edilebilir bir gelir dağılımına ulaşılmasındaki rolünü vurgulamak için hem teorik çerçeve hem de ampirik kanıtlar sunuluyor.

Kitabı satın almak için tıklayınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir