Kitap Tanıtımı: Seif İbrahim Tag el-Din / Ekonominin Temelleri: Ahlaki bir Yaklaşım

Kitap tanıtımlarımıza bugün Seif Ibrahim Tag el-Din’in Ekonominin Temelleri: Ahlaki bir Yaklaşım adlı çalışmasıyla devam ediyoruz

Son yıllarda İslam iktisadı literatüründe kayda değer bir artış gözlenmektedir. Buna rağmen, İslam iktisadını ekonomi öğrencilerine standart bir şekilde sunacak, güvenilir bir ders kitabına yönelik ihtiyaç devam etmektedir. Yeni kurulan her disiplinde bu, aşılması gereken zorluklardan biri olmaktadır. Fakat metodoloji ile ilgili konuların halen göz korkutucu birer problem olarak görüldüğü İslam iktisadında, bu durum daha da zor bir iş olmaktadır. Ekonominin Temelleri: Ahlaki Bir Yaklaşım, bu ihtiyaca yönelik bir girişimdir.

Bu çalışma, İslam İktisadı alanına yaptığı katkılardan dolayı 2015 yılında İslam Kalkınma Bankası tarafında kendisine İslam İktisat Ödülü verilen, Seif Ibrahim Tag el-Din’in 2001-2007 yılları arasında Loughborough Üniversitesi’ne bağlı Markfield Yüksek Öğretim Enstitüsü’ndeki (MIHE) İslam iktisadı dersininin geliştirilmesi ve öğretilmesi sürecinde elde edilen deneyimlerinin bir neticesidir. Eser, iktisat ile ahlak arasındaki mesafe büyüdükçe, modern iktisadın yoksullaştığı tezi etrafında şekillenmektedir. Metin boyunca teknikten ziyade prensipler üzerinde durulmaktadır. Yazarın da belirtiği üzere “ahlaki politika” kitabın metodolojisini yakalan ana terimdir. Çalışma, İslam iktisadını, iktisat teorisinde salt bir heterodoksiden ziyade ekonomi politiğin ahlaki niteliği ile ilgili bir ekonomi bilimi olarak gündeme getiren türünün ilk kitabıdır.

Satış almak için tıklayınız

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir