KTO Karatay Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı Lisans Bölümü Tanıtımı

İslam Ekonomisi ve Finans Bölümü KTO Karatay Üniversitesi bünyesinde Türkiye’ye katkı sağlayacak bölümlerin başında geliyor

Niçin İslam Ekonomisi ve Finans?

Son on yıl içinde yaşanan finansal krizler ekonomi ve finans alanında dünyayı yeni arayışlara yöneltmiş ve faizsiz ekonomi ve finans sistemi birçok ülke ve araştırmacı tarafından gündeme alınmıştır. Özellikle İslam ekonomisi ve finans üzerine yöneltilen bu sorgulamalar bu alanın gelişmesini, dolayısıyla da bu sektörün gelişmesini sağlamıştır. 1974 yılında İslam Kalkınma Bankası’nın kurulmasına takiben kurulmaya başlayan İslami bankalar günümüzde, yaklaşık 2 trilyon dolarlık bir büyüklüğe ulaşmıştır. Türkiye’de İslami bankacılığın pazar payı yüzde 6 civarındadır 2023’te yüzde 15’e çıkacağı tahmin edilmektedir.

Özellikle son yıllarda, İslami ekonomi anlayışı ve yeni teknolojilerin yaygın hale gelmesi ve sermaye birikiminin gerçekleşmesi için fon tedarikinde bulunma fonksiyonu dolayısıyla da İslami finans sistemi dikkatleri çekmiştir. Başta İngiltere olmak üzere Amerika ve Avrupa ülkeleri bugün İslam ekonomisi ve finans anlayışını mercek altına almak üzere çalışma grupları oluşturmakta ve bu sistemi ayrıntılı olarak incelemektedir. Dünya genelinde İslami finans alanında 40’a yakın üniversite İslami finans yüksek lisans programları sunmaktadır. Buna karşılık bazı finans yüksek lisans programlarında İslami finans/İslami bankacılık seçimlilik dersleri de opsiyon olarak sunulmaktadır.

Bölümün Amacı

 KTO Karatay Üniversitesi “İslam Ekonomisi ve Finans” bölümünü lisans düzeyinde açarak;

• İslam Ekonomisi ve Finans alanında disiplinler arası bir yaklaşımla (İşletme, İktisat, Hukuk, İlahiyat,vd.) 4 yıllık lisans eğitimi vererek öğrencilere alanda gerekli bileğileri kazandırmak,

• İslam ekonomisi, İslami finans ve Katılım bankacılığı alanında ortaya çıkabilecek çok boyutlu problemleri ulusal, küresel ve disiplinler arası bir bakış açısı belirleyecek, sürdürülebilir çözümler üretebilecek ve yeni modeller oluşturabilecek uzmanlar yetiştirmek,

• Katılım bankacılığı konusunda uzmanlaşmış personel sayısını arttırmak ve personel yetkinliklerini geliştirmek,

• İslam Ekonomisi, İslami finans ve Katılım bankacılığı terminolojisinin oluşturulması ve bilinirliğinin yaygınlaştırılmasını sağlamak,

• Ülkemizde İslam Ekonomisi ve finansı alanında bilgi birikimi oluşturmak ve araştırma-geliştirme çalışmalarının yapılması için projeler geliştirmek,

• İslam Ekonomisi ve Katılım bankacılığı alanında eğitim ve araştırma faaliyetlerinde bulunmak,

• İslam Ekonomisi ve İslami finans alanında yüksek kalitede lisans eğitimi vererek, ulusal ve uluslararası çalışmalarda yer alabilecek yetişmiş insan potansiyelini oluşturmak hedefleriyle ülkemizde bir ilke imza atarak yola çıkmıştır.

Sektörün Desteği

KTO Karatay Üniversitesi, yeniden kurulduğu 2009 yılından bu yana, iş dünyasıyla üniversiteyi bir araya getirmeye devam etmiştir. Gerek Sektör Danışmanlığı projesiyle olsun gerek üye firma ve iş yerlerine referanslarla olsun, öğrenciler sadece okurken değil, aynı zamanda mezun olduktan sonra da yalnız bırakmamaktadır.

Sektör Danışmanlığı Projesi, öğrencilere akademik danışmanın yanında alanında uzman isimleri sektör danışmanı olarak belirler. Böylece öğrenci, eğitim öğretim faaliyetleri esnasında, bir yandan iş dünyasıyla temasta bulunmuş olur. Öğrenci, bu proje sayesinde birinci sınıftan itibaren alanında uzman isimlerden sektörü öğreniyor.

Bir ticaret odası Üniversitesi olması, KTO Karatay Üniversitesi bünyesinde Türkiye’ye katkı sağlayacak bölümlerin başında geliyor. İslam Ekonomisi ve Finans’ın önemine hâlihazırda yabancı olmayan katılım bankaları da bu bağlamda üniversiteye ve bölüme desteklerini sürdürüyor. Kurumlar, stajyer ve personel alım aşamasında da KTO Karatay Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finans Bölümünde okuyan öğrencilere sonuna kadar destek sağlayacaklarını ayrıca ifade ederek, üniversite sanayi işbirliğine de katkıda bulunmuşlardır.

Akademik Kadro

• Prof. Dr. Hamdi DÖNDÜREN

• Prof. Dr. Murat ÇİZAKÇA

• Prof. Dr. Osman OKKA

• Dr. Öğr. Üyesi Kamola BAYRAM

• Dr. Hüseyin ERGUN

• Öğr. Gör. Melahat KARADAĞ

• Arş. Gör. Hasan Basri ALIM

Destek Veren Kurum ve Kuruluşlar

• T.C Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı

• T.C Merkez Bankası Başkanlığı

• Rekabet Kurulu Başkanlığı

• Devlet Personel Daire Başkanlığı

• BDDK

• Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanlığı

• Borsa İstanbul A.Ş

• Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş

• Takasbank

• Konya Ticaret Borsası

• Konya Sanayi Odası

• Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası

• Isparta Ticaret ve Sanayi Odası

• Karaman Ticaret ve Sanayi Odası

• Niğde Ticaret ve Sanayi Odası

• Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş

• Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş

• Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş

• Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O

• Ziraat Katılım Bankası A.Ş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir