AKTÜEL

Kuveyt Türk Değerlerimizi Yaşatmaya Devam Ediyor

Kuveyt Türk’Ten Yeni Bir Eser: 60. Sanat Yılında Bestekâr Hâfız Âmir Ateş

Kuveyt Türk, 1989 yılında kurulmuştur. Seçkin finansal ürün ve hizmetlerini etkin bir biçimde tasarruf sahipleri ve yatırımcılarla buluşturan Kuveyt Türk, müşteri odaklı yaklaşımı, teknoloji-inovasyon çalışmaları ve dijital dönüşüm yolunda attığı adımlarla sektöründeki öncü konumunu sürdürmektedir. Altın alanında adım atan ilk katılım finans kuruluşu olan Kuveyt Türk ayrıca, Avrupa ve Türkiye’de sektörün ilk sukuk işlemini gerçekleştirmiştir. Türkiye’de bir finans kuruluşu tarafından hayata geçirilen ilk Ar-Ge merkezini 2010 yılında kuran Kuveyt Türk, bugün Türkiye’de üç Ar-Ge merkezine sahip tek finans kuruluşu unvanına sahiptir. Ar-Ge merkezinde geliştirilen projeler arasında, video görüşme ile self servis işlemlerin bir arada yapılabildiği XTM gibi dünyada bir ilk olan projeler de yer almaktadır. Bugün itibarıyla Türkiye genelinde 430 şubesiyle hizmet veren Kuveyt Türk, yurt dışında ise Bahreyn şubesi ve Almanya’daki iştiraki KT Bank AG’yle faaliyetlerini sürdürmektedir. Operasyonel çalışmalarının yanı sıra toplumsal değerleri temel alarak ve kültürel varlıklara sahip çıkarak önemli sosyal sorumluluk projelerine imza atan Kuveyt Türk, “Değerlerimizle Büyüyoruz” stratejisi doğrultusunda birçok restorasyon projesi üstlenmiş, kitap ve belgesel gibi kalıcı eserler ortaya koymuştur.

Türkiye’nin öncü katılım finans kuruluşlarından Kuveyt Türk, gelecek kuşaklara kaynak kitaplar bırakmak amacıyla yayın hayatına kazandırdığı prestij eserler serisine bu kez sanat dünyasına hitap eden bir kitap ekledi. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk Din Mûsikîsi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi ve neyzen Ali Osman Alaca tarafından kaleme alınan “60. Sanat Yılında Bestekâr Hâfız Âmir Ateş” isimli eserde, Âmir Ateş’in hayatı, eğitimi ve mûsikîye yönelik düşünce ve fikirleri detaylı şekilde ele alındı. Sanatçı hakkında yapılan çeşitli çalışmalardan ve kendisiyle bizzat gerçekleştirilen görüşmelerden istifade edilerek hazırlanan biyografi eser Bestekâr Hâfız Âmir Ateş tarafından da gözden geçirildi.

Proje kapsamında Âmir Ateş’in ilahi besteleri Prof. Dr. A. Hakkı Turabi’nin, şarkı besteleri ise Doç. Dr. Başak İlhan Harmancı’nın sanat yönetmenliğinde 2 CD’den oluşan bir albüm haline getirildi. Âmir Ateş’in kendi bestelerinden ikisini seslendirdiği albümde ülkemizin kıymetli ses sanatçıları Ahmet Özhan, Ahmet Hakkı Turabi, Fatih Koca, Halil Necipoğlu, Ender Doğan, Adnan Çoban, Osman Akbaş, Agah Terzi, Yahya Geylan, Mehmet Hadi Duran, Mehmet Kemiksiz, Enes Cumhur Ergür ve Dursun Şahin yorumladı. Âmir Ateş’in ilâhî ve şarkı bestelerinden oluşan albümün CD’leri kitabın ön ve arka kapak içlerinde yer alıyor. 60. Sanat Yılında Bestekâr Hâfız Âmir Ateş kitabının PDF haline ve albümlere Kuveyt Türk’ün internet sitesindeki “Geleceğe Kaynak Kitaplar Bırakıyoruz” sayfasından ulaşılabiliyor.

Kitapla ilgili değerlendirmede bulunan Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, Bestekâr Âmir Ateş’in Türkiye’nin mûsikî hâfızasında yer edinmiş müstesnâ bir şahsiyet olduğunu belirterek, “Âmir Hocamız, iki bine yakın bestesiyle mümbit bir sanatkârdır. Bestekârlığının yanı sıra hafızlığı, mevlidhânlığı ve güfte yazarlığıyla kültür sanat dünyamızın nevi şahsına münhasır bir değeridir. Gerek Türk Sanat Mûsikîsi alanında bestelediği şarkılarıyla ve gerekse Türk Tasavvuf Mûsikîsi alalında bestelediği ilâhileriyle, onu ismen bilmeyenlerin dahi gönlünde farklı bir yere sahip olmayı başarmış bir kişidir. Yaptığı bestelerde sâde ve anlaşılır bir üslûpla yazılmış güfteleri kullanmaya özen göstermiştir. Üsküdar Mûsikî Cemiyeti’ne müntesip olduğu günden beri, bu köklü mekânda pek çok öğrenci yetiştiren Âmir Hocamız, eserlerini klâsik üslûpla icrâ eden ve Klâsik Türk Mûsikisinde meşk usûlüyle yetişen son üstadlardan biridir.” dedi.

Bestekâr Hâfız Âmir Ateş’in bu sene 60. sanat yılını kutladığını belirten Ufuk Uyan, “Kuveyt Türk’ün kuruluşunun 30. yılını Âmir Hocamızın 60 yıllık sanat hayatını ve musikiye yaklaşımını anlatan bir eserle taçlandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Âmir Hoca’nın zorluklar içerisinde geçen hayatını, hâfızlığa verdiği değeri ve yaşantısıyla insanlara örnek olan yönlerini anlatan eserde, Üstad’ın zor bir dönemde icrâ ettiği mevlidhânlığı ve en önemlisi mûsikî hakkındaki dikkat çekici düşünce ve fikirleri de yer alıyor. Kitabın yanı sıra Üstad Âmir Ateş’in ilahi ve şarkı bestelerinden oluşan 2 CD’lik bir albüm de hazırladık. Besteleri, Âmir Hoca’nın arzusu üzerine kendi talebeleri yorumladı. Kitabı yayına hazırlayan Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi ve neyzen Ali Osman Alaca ile albümdeki besteleri yorumlayan başta ses sanatçılarımız olmak üzere emeği geçen herkese canı gönülden teşekkür ediyoruz. Âmir Hocamıza, âfiyet üzere süreceği hayırlı ve uzun bir ömür diliyor, bu güzel hayatın, güzel insanlara örnek olmasını temenni ediyoruz.” diye konuştu.

 

Kaynak: Kuveyt Türk

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir