Kuveyt Türk’ten Anadolu Sanayi Devrimi Kitabı

Türkiye’nin öncü katılım bankası Kuveyt Türk, gelecek kuşaklara kaynak bırakmak amacıyla yayın hayatına kazandırdığı prestij eserler serisine bir yenisini daha ekledi. Prof. Dr. Ahmet Kala tarafından kaleme alınan Anadolu Sanayi Devrimi isimli eserde, Anadolu esnaf ve sanayicilerinin Ahi Evran ile başlayan serüveni iktisadi, sosyal ve kültürel yönleriyle detaylı bir şekilde ele alınıyor

Prof. Dr. Ahmet Kala tarafından kaleme alınan Anadolu Sanayi Devrimi kitabında, özellikle Selçuklu ve Osmanlı dönemindeki tarım uygulamaları ve Anadolu sanayi devrimiyle zenginleşen İpek Yolu şehirleri anlatılıyor. Kitapta İslam medeniyetinin iktisadi, sosyal ve kültürel temellerine de yer veriliyor.

Prof. Dr. Ahmet Kala kimdir?

Osmanlı dönemi esnafları ile ilgili birçok eseri bulunan Ahmet Kala, aslen Rize Kalkandere Dizdaroğlu sülalesindendir. Sakarya’da doğdu. İlk, orta ve lise tahsilinden sonra İstanbul Üniversite­si İktisat Fakültesi’ne girdi ve 1983 yılında mezun oldu. 1985 yılında aynı üniversitenin İktisat Tari­hi alanında yüksek lisans ve 1988 yılında dokto­rasını tamamladı. 1989 yılında Yardımcı Doçent, 1990 yılında Doçent ve 2002 yılında Profesör unvanlarını aldı. 2002 yılından bugüne kadar İstanbul Üniversitesi Türk İktisat ve İçtimaiyat Tarihi Araştırmaları Merkezi Müdürlüğünü, 2006 yılından itibaren İstanbul Üniversitesi Sosyal Bi­limler Enstitüsü İstanbul Araştırmaları Anabilim Dalı Başkanlığını, 2010’dan bugüne kadar İktisat Fakültesi İktisat Bölümü İktisat Tarihi Anabilim Dalı Başkanlığını ve 2011-2014 tarihleri arasın­da ise İktisat Fakültesi İngilizce İktisat Bölümü İktisat Tarihi Anabilim Dalı Başkanlığını yürüten Ahmet Kala, özellikle Osmanlı esnafı ve iktisat tarihi alanlarındaki araştırmaları ve yayımları ile bilinir. Bu bağlamda Ahmet Kala, pekçok bilimsel dergi­de yayımlanan makalelerinin dışında altı önemli eser kaleme aldı ve bilim dünyasına sundu.

Bu bilimsel çalışmaların yanında Ahmet Kala, önemli projelerin içinde yer aldı. Bu bağlamda Kurucu Başkanlığını yaptığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Araştırmaları Merkezi’nde proje koordinatörü, yayın yönetmeni ve yayın kurulu üyesi olarak önemli çalışmalara ve ya­yımlara imza attı. Bu çalışmalarından bir kısmı, Osmanlı iktisat tarihinin önemli kaynakların­dan İstanbul Ahkâm Defterleri serisi içinde ya­yımlandı. XVIII. yüzyıla ait bu serideki ahkâm kayıtları, İstanbul’un hem esnaf ve sosyal tarihi hem de ticaret, tarım, vakıf ve finansı ile ilgili­dir. Bundan başka Osmanlı ve Cumhuriyet dö­neminde İstanbul’un iktisadî, sosyal, kültürel, sağlık, coğrafî ve idarî ana konularını içeren alt başlıklardaki proje kapsamında birçok eser müştereken bilim dünyasına kazandırıldı. Proje çalışmalarının bir diğer kısmını ise İstanbul Su Külliyatı adı altındaki müşterek yayımlar teşkil eder. 34 cilt olan bu yayımlar, İstanbul suları ile ilgili 1453’ten itibaren İstanbul Su Nazırı ve Su Nezareti tarafından tutulmuş 500 yıllık bilgiler içeren su defterlerinin yayınını içerir.

Bu projeler dışında Osmanlı ve Türk Dünyası Belgeseli, Süleymaniye Projesi, İstanbul 2010 Av­rupa Kültür Başkenti (AKB) Projesi, Vakıf Belge­lerin Çevirilerin Bilgisayar Ortamına Aktarılması (VAYS) gibi farklı birçok projede de yer alan Ah­met Kala, Osmanlı iktisat ve sosyal tarihi ile ilgili çalışmalarını sürdürmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir