Kuwait Finance House’den Basın Açıklaması

Kuwait Finance House (KFH) Ahli United Bank BSC’nin (AUB) satın alınmasını tartışmak üzere bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda, meclis gündemindeki tüm maddeler onaylandı

KFH Yönetim Kurulu, Fetva ve Şer’i Denetleme Kurulu, üst yönetim, analistler, ekonomistler ve medya ve basın temsilcilerinin katıldığı KFH basın toplantısında, satın almanın çeşitli teknik ve yasal yönleri ile bunun banka hissedarları ve müşterileri, bankacılık sistemi ve ülke ekonomisi üzerindeki etkileri konuşuldu. Ayrıca, sermaye yeterliliği, varlık kalitesi, kârlılık, likidite, zorluklar, temel riskler ve Şeri bazda uygun olmayan varlıkların dönüştürülme sürecinin finansal güvenlik göstergelerinin gözden geçirilmesi ile edinimin beklenen nicel ve nitel faydaları tartışıldı.

Anlaşma Ülke Ekonomisini ve Bankacılık Sektörünü Destekliyor

KFH Başkanı Hamad Abdulmohsen Al-Marzouq şunları söyledi: “KFH’nin işini büyütme, hissedarlarının getirilerini en üst düzeye çıkarma ve yatırımları ve geliri çeşitlendirebilecek daha uygun fırsatlar arayışına yönelik Yönetim Kurulu bu toplantıyı Ahli United Bank BSC’nin (AUB) satın alınmasını tartışmak ve anlaşmanın en belirgin yönlerini ve yeni kuruluştan beklenen getirileri açıklamak için gerçekleştirdi. Son beş yılda KFH, faaliyetlerinde ve etkinliğinde büyük bir dönüşüme tanık oldu. Hem kârlılık hem de varlık kalitesi açısından olumlu değişim göstergelere yansımıştır.”

Al-Marzouq şöyle açıkladı: “Yönetim Kurulu, Genel Kurul’dan aldığı güven ile bankanın faaliyetlerini genişletme, inceleme ve büyüme olanaklarını inceleyerek sürdürülebilir büyümeye odaklanarak KFH ve bankacılık sektörünün geleceğini araştırmaktan sorumludur. Bankanın faaliyet gösterdiği sınırlı piyasaları ve ilgili riskleri açıklar. Ayrıca Kurul, dalgalı yatırım gelirleri yerine istikrarlı faaliyet gelirlerine dayanarak gelirlerin kalitesini yeniden yapılandırmakla uğraşmaktadır. Yukarıdakilere dayanarak, KFH yönetim kurulu üç yıl önce bu vizyona ve yukarıda belirtilen hedeflere ulaşmak için üç uluslararası danışman atadı. Bu faaliyet, yerel pazarın darlığından küresel bir dev varlık yaratmanın en önemli yollarından biri olduğu için, satın alma veya birleşme yoluyla stratejik genişlemeyi önerdi. Ayrıca, yerel ve uluslararası tarafsız danışmanlar, yukarıdaki vizyonu başarabilen ve KFH’nin daha güçlü kaynaklar sunmasını ve daha istikrarlı bir varlık yaratmasını sağlayan birçok yerel ve bölgesel bankanın finansal pozisyonlarını incelemiştir. Bu, uzmanlık ve yeteneklerin değişimi, müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için daha verimli bir yetenek oluşturmak, KFH’nin yerel ve küresel pazarlardaki payını artırmak ve uzun vadeli büyümesini sağlamak yoluyla gerçekleştirilebilir. Danışmanların tavsiyesine göre, AUB en iyi seçenekti. Kuveyt Yatırım Otoritesi (KIA) gibi bazı büyük hissedarların bağımsız uluslararası danışmanları zorunlu kılarak kendi çalışmalarını da gerçekleştirdiklerine dikkat edilmelidir. Çalışmaları KFH danışmanlarının sonuçlarıyla da tutarlıydı.”

Küresel ekonomi 2018’de 4,1 trilyon dolarlık birleşme ve satın alma anlaşması kaydettiği için bu stratejik adımın dev kuruluşlara yönelik küresel eğilimlerle uyumlu olduğu vurgulandı. Bu, büyük bankalar ve finans kurumları ile sınırlı değildi, ancak birleşme ve satın alma çeşitli sektörlerde önemli bir unsurdu. Bölgesel düzeyde, konsolidasyona doğru giden bir düzineden fazla bankacılık vakası olmuştur.

Al-Marzouq, “Tarihi bir adım olarak Kuveyt Merkez Bankası ve Bahreyn Merkez Bankası durum tespiti sürecini tamamladıktan sonra KFH’nin AUB’yi satın alma sürecini başlatmayı kabul etti. Bu satın alma, İngiltere, BAE, Umman, Irak ve Mısır’daki birçok yeni pazara erişim sağlamasını temsil ediyor.” diye ekledi.

 “KFH’nin AUB’u satın alması, karlılığı artırmak açısından birçok fayda getiriyor. Danışmanlar tarafından hazırlanan çalışmalar, bu satın alımın (EPS Accretion) sonucunda hisse başına gelecek kazançlarda beklenen artışın Körfez bölgesi ve Orta Doğu’daki satın alma anlaşmalarına kıyasla en yüksek olacağını göstermiştir. Ayrıca, birleşmenin KFH hissedarları için beklenen kâr ve temettü artışı nedeniyle olumlu etkileri olacaktır.”

Ayrıca, Mar-Marzouq, satın almanın yeni kuruluşun varlıklarının kalitesini, yüksek sermaye tabanını, likidite seviyelerini ve sermaye verimliliğini düzenleyici gereklilikleri aşan oranlarda geliştireceğini doğruladı. Dünyanın en büyük İslami bankası olan KFH’nin, İslami bankacılık endüstrisinde yenilikçiliği ve gelişimi teşvik eden finansal kaynakları ve satın alma sonrasındaki ulusal gücündeki artış sayesinde kalkınma projelerini finanse etme yeteneği artacaktır.

Al-Marzouq, KFH’deki meslektaşlarına ve anlaşmanın başarısını destekleyen tüm danışmanlara ve organlara teşekkür etti ve projeyi sağlam tarihsel deneyimi ışığında tüm yönleriyle tartışan Fetva ve Şeriat Denetleme Kurulu bilgin ve üyelerine teşekkür etti. 

Sonuç olarak, Kuveyt, İslami finans endüstrisinde bir dönüm noktası olmasının yanı sıra, Kuveyt vizyonunu gerçekleştirmeye olumlu katkıda bulunacak küresel mevcudiyetine ve yayılmasına ek olarak dünyanın en büyük İslam bankasının merkezi olacak.

Kuveyt’teki İlk Dijital Banka

Al Marzouq bundan sonraki çabaların yenilikçi dijital hizmetler ve bankacılık ürünleri sunmaya odaklanacağını söyledi. KFH’nin, beklenen yüksek getiriler ışığında dijital dönüşüme büyük önem verdiğini vurguladı. Bankalardaki dijital dönüşümün yüksek maliyeti göz önüne alındığında, satın alma maliyetleri azalacak ve bu projedeki engellerin üstesinden gelmeye yardımcı olacaktır. Son zamanlardaki çalışmalar ve deneyimler, dijital dönüşümün müşterinin yararına olduğunu, müşteriler için seçkin bir bankacılık deneyimi sağladığını ve yeni varlıkların gelecekte daha yüksek getiri elde etmesini sağladığını kanıtlamıştır.

Durum Tespiti ve Uyum

KFH’nin düzenleyici otoritelerin talimatlarına ve profesyonel bankacılık davranışı kurallarına uyma hevesinin bir parçası olarak Al-Marzouq, satın alma çalışmaları, istişareler ve durum tespiti süreciyle ilgili olarak Kuveyt Merkez Bankası ve Bahreyn Merkez Bankası ile koordinasyonu vurguladı. iktisap projesini incelemek ve kapsamlı bir inceleme yapmak için resmi olarak atanan kurumlar arasında ayrıca, arasında Ernst & Young, Goldman, Sachs, Alshal Consulting, Credit Suisse, HSBC, PricewaterhouseCoopers, Freshfields Bruckhaus, KPMG gibi kurumlar yer aldı.

Diğer profesyonel kurumlar da satın alma projesini destekleyen görüşler vermiştir. Moody’s ve Fitch, satın almanın KFH lehine olumlu olacağını, işini geliştirdiğini, çeşitliliğini artırdığını, karlılığını ve toplam kredi kalitesini destekleyeceğini belirtti. 

 

Kaynak: Zawya

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir