Murabaha ve Murabaha Kart Nedir?

Klasik fıkıhta alış fiyatı veyahut maliyetinin müşteriye bildirilip üzerine belli miktarda kâr koyularak malın satılması olayına murabaha denir. Murabaha güvene dayalı bir sözleşme olmakla beraber maliyetinin müşteriye açıklanma zorunluluğu yoktur. Fakat sözleşme güvene dayalı olduğu için müşteriyi yanıltacak, maldan vazgeçirecek her türlü yalan söz, beyan sözleşmenin olmasına engel olur.

Murabaha nasıl uygulanır ?

I. Aşama: Müşteri satın almayı istediği malı bulur ve ilgili katılım bankası müşterinin satın almak istediği malı vekaletle satın alır.(katılım bankası alıcı, tedarikçi satıcı)

II. Aşama: İlgili katılım bankası satın aldığı malı müşteriye vadeli bedelle satar.(katılım bankası satıcı, müşteri alıcı)

Murabahada belli şartlar bulunmaktadır bunlar:

  • Malın bulunması ve dinen malın alım satıma uygun olması gerekir.
  • Alış fiyatının veya maliyetinin belli olması gerekir.
  • Kâr miktarının belli olması. İslam hukukunda kârın belli bir sınırı bulunmaz.
  •  İlk bedelin misliyyattan olması. Benzeri bulunabilen ve birimleri arasında muamele yapanın hoş görebileceği kadar az farkın bulunması gerekir.
  •  Kârın ana paradan bir cüz’ü olarak belirlenmesi caiz olmamaktadır.

Murabaha kart nedir ?

Kredi kartı, bankaların nakit kredi vermelerini ve alım satımlarda alıcı ile satıcının arasına girebilmelerini temin eden pratik bir ödeme aracıdır. Katılım bankaları kredi kartı üzerinden nakit kredi vermezler. Katılım bankalarında ise alım satım murabaha yoluyla yapılabilir. Kartı taşıyan kişi katılım bankasının vekilidir. Bu kredi kartıyla alınanlar katılım bankası adına alınır. Alınan mallar katılım bankasından da akdi kâr oranı üzerinden liste fiyatla kart sahibine satılır. Mal satışından doğan vade farkı ise faiz değil meşru kârdır.

Kaynak: TKBB Faizsiz Finans Sözlüğü

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir