KİTAPKİTAP TANITIMLARI

Osmanlı Devleti’nde İlk Banka: Dersaadet Bankası, Tüccarlar Ve İş Ağları

Kitap tanıtımlarımızda bugün Ü. Serdar Serdaroğlu’nun Osmanlı Devleti’nde İlk Banka: Dersaadet bankası, tüccarlar ve iş ağları adlı çalışması ile devam ediyoruz…

1985 Yılında Sivas’da doğan Ü. Serdar Serdaroğlu 2002 yılında lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi maliye ve kamu yönetimi bölümü, aynı zamanda aynı üniveristede yüksek lisansını iktisat tarihi anabilim dalı olarak okumuştur. Doktora derecesini ise University of Birmingham, Osmanlı Çalışmaları Merkezinde İktisat Tarihi alanında 2018 yılında elde etti. Şubat 2010 – Temmuz 2020 arasında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Tarihi kürsüsünde araştırma görevlisi olarak çalıştı. Halen aynı kürsüde Dr. Öğretim Üyesi olarak 19. yüzyıl Osmanlı İşletme ve Finans tarihi bağlamında ticari-finansal operasyonlar, tüccarlar, iş ağları ve şirketler üzerine araştırmalarına devam etmektedir.

Gerek içerik ve muhtevasıyla gerekse de kapsadığı toplumsal, hukuki ve iktisadi etki gücü bağlamında Tanzimat Fermanı’nın ilan edilmesi sonrası Osmanlı Devleti’nde değişen iktisadi-finansal şartlar, bu kitapta o dönem için yeni sayılabilecek uygulamalardan biri olan banka kurma fikrinin etrafında şekillenmiştir. Nitekim Osmanlılar için ‘bir devlet bankası kurma’ fikri ve bunun uygulamaya geçirilmesinin hangi dinamikler ve fikri alt yapı üzerinden cereyan ettiği incelenmesi gereken önemli bir iktisat tarihi olayıdır.
Elinizdeki bu kitap 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren başlatılan Osmanlı bankacılık faaliyetlerinin ilk örneği olan Dersaadet Bankasının hem organizasyonel özellikleri hem de faaliyete başlamış olduğu dönemin iktisadi şartları ile ifa ettiği görevin finansal ve ticari boyutlarını Osmanlı arşiv kaynakları yardımıyla incelemekledir. Bu çalışma özellikle Tanzimat Dönemi ticaret ve iş ağlarının finansal piyasalar üzerinden nasıl şekillendiğini, tüccar ve bankerlerin ortaklıkları ile sahip olunan girişimci ağların mahiyetini ve bu anlamda hangi özellikleri muhteva ettiğini Dersaadet Bankası kayıtları üzerinden göstermeye çalışmıştır. Bankanın kuruluş amacı, gerçekleştirmiş olduğu poliçe işlemlerinin dış ticaret ve Osmanlı para sistemi ile yakından ilişkisi ve bu tecrübenin üzerinden Osmanlı girişimci iş ağlarının ortaya konması noktasında bir deneme olarak değerlendirilebilecek bu kitap, okuyucuya ‘Osmanlı İktisat, isletme ve finans Tarihi’ literatürüne dair tematik bir bakış acısı sunmaktadır.

kitabı satın almak için tıklayınız

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir