Prof. Dr. Mahmut Ak: “İslami iktisada uygun bir model uygulayabiliriz”

İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, “Paylaşım noktasından kaynaklanan adil fırsat eşitliğine dayanan yeni bir evrensel ekonomik sistemin arayışı önemli” dedi.

İstanbul Üniversitesi ve İstanbul İktisatçılar Derneği (İKDER) tarafından bu yıl 11’incisi düzenlenen Uluslararası İslam ve Ekonomi Sempozyumu, “Sürdürülebilir, Adil ve Paylaşımcı Bir Türkiye Ekonomisi Modeli” temasıyla gerçekleştirildi. Sempozyuma yerli ve yabancı akademisyen, bürokrat ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. 

TEMEL SORUN YOKSULLUK

Açılış konuşmasını yapan İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, bu tür toplantılarla İslam ekonomisinin farklı alanlarda tematik olarak öne çıkarılarak dikkati çekilebildiğini, sempozyumun, Türkiye ekonomisinin mevcut durumunun güçlü ve zayıf yönlerinin tespit edilerek analiz edildiğini söyledi.

Ak, teorik ve pratik yönleri ile iktisadi sistemin işleyişinin yeniden ele alınması, sürdürülebilir, adil ve paylaşımcı niteliklere halis bir Türkiye ekonomisinin bugünü ve geleceğine yönelik rasyonel ve uygulanabilir model önerilerinin geliştirilmesi konularına katkılar sağlayacağını ifade etti.

Dünyada görülen temel sorunların başında yoksulluk, enflasyon, gelir dağılımı adaletsizliği ve işsizlik konularının geldiğini belirten Ak, adaletli, üretim ve paylaşım noktasından kaynaklanan hakkaniyetli dağılımlar ve adil fırsat eşitliğine dayanan yeni bir evrensel ekonomik sistemin arayışının önem arz ettiğini kaydetti.

“İSLAMİ İKTİSADA UYGUN BİR MODEL UYGULAYABİLİRİZ”

Prof. Dr. Mahmut Ak, İslam’ın ekonomi alanındaki düzenlemelerinin İslam ekonomisini teşkil ettiğini belirterek, “İslami iktisada uygun, daha insani, daha adil, katılımcı ve eşitlikçi bir model üretilebilir ve uygulayabiliriz. Dünyada var olan ekonomik sistemler ciddi sorunlar yaşamakta ve kendini devam ettiremez haldedir. Bu anlamda İslam ekonomisini uygulamak ve üzerine tartışmak büyük önem arz etmektedir” şeklinde konuştu.

Şu anda bölgesel ve küresel açıdan yaşadığımız önemli sıkıntılardan biri de iktisat alanının sağlam temeller üzerine inşa edilmemesidir. Kapitalist sistemin hakim olduğu dünya, insanları buhrana, sıkıntıya sokmuştur. Bu buhrandan ve sıkıntıdan çıkmanın yolu şüphesiz ki Allah’u Teâlâ’nın kulları için uygun gördüğü kurallardır. Nitekim bu kuralların iktisadi alanda uygulanmadığı sürece insanların huzur ve refaha kavuşması mümkün değildir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir